ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Έρευνα Ινστιτούτου Bruegel: Η κυβέρνηση οδηγεί σε μαρασμό τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Εξαιρετικά φειδωλά έως και κατώτερα των περιστάσεων και των πραγματικών αναγκών της αγοράς είναι τα οικονομικά μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση λόγω της πανδημίας με τον Covid-19.

Χαρακτηριστική είναι η έρευνα μιας κορυφαίας δεξαμενής σκέψεις των Βρυξελλών, του ινστιτούτου Bruegel η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του.

Το ινστιτούτο, στο διοικητικό συμβούλιο του οποίου είναι ο πρόεδρος για οκτώ χρόνια της ΕΚΤ Ζαν Κλοντ Τρισέ, έχει συγκροτήσει παρατηρητήριο πολιτικών που αφορούν την κρίση. Στη μελέτη του καταγράφει τα δεδομένα στις αρχές Απριλίου σημειώνοντας ότι στην έρευνά του αυτή συμπεριλαμβάνει το σύνολο των παρεμβάσεων των χωρών της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Όσα μέτρα παρθούν στο εγγύς μέλλον θα προστεθούν στην έρευνά του με εξαίρεση βέβαια τη Γερμανία η οποία ήδη έχει λάβει μέτρα κάτι που φαίνεται και από το αστρονομικό στην κυριολεξία πακέτο που θα ρίξει στην αγορά με βάση πάντα το ΑΕΠ της.

Στην έρευνά του το Bruegel χωρίζει τα μέτρα σε τρεις κατηγορίες:

τις άμεσες δαπάνες πρόσθετες κρατικές δαπάνες (όπως οι ιατρικοί πόροι, η διατήρηση των απασχολούμενων ατόμων, η επιχορήγηση των ΜΜΕ, οι δημόσιες επενδύσεις) και τα διαφυγόντα έσοδα (όπως η ακύρωση ορισμένων φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).

τις αναβολές φόρων όπου πολλές κυβερνήσεις αποφάσισαν να αναβάλουν ορισμένες πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,

και άλλες προβλέψεις και εγγυήσεις ρευστότητας όπως εγγυήσεις εξαγωγής, βοήθεια για ρευστότητα, πιστωτικές γραμμές μέσω εθνικών τραπεζών ανάπτυξης.

Από την έρευνα του ινστιτούτου προκύπτουν οι δύο παρακάτω πίνακες οι οποίοι συνοψίζουν το ποσό (ως μερίδιο του ΑΕΠ) αυτών των μέτρων ανά χώρα.

Δημοσιονομικά μέτρα για το 2020 που υιοθετήθηκαν ως απάντηση στους κορονοϊούς μέχρι τις 26 Μαρτίου 2020,% του ΑΕΠ του 2019

Πηγή: docnews.gr