Βολογραφήματα....

Έχουν… πέραση γιατροί και δημοσιογράφοι

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που ανέδειξαν οι πρόσφατες εκλογές, σε τοπικό, περιφερειακό, αλλά και εθνικό επίπεδο, ήταν οι εξαιρετικές επιδόσεις των γιατρών. Οι γιατροί – υποψήφιοι, όχι μόνο τα πήγαν πολύ καλά, αλλά σε πολλές περιπτώσεις υπερκέρασαν, αν και πρωτοεμφανιζόμενοι, αρκετούς παλιότερους υποψήφιους.

Απορούν κάποιοι, πώς γίνεται ο τάδε ή ο δείνα γιατρός να πέτυχε υψηλά ποσοστά, μάλιστα, ορισμένοι τους αντιπαραβάλλουν με τους δημοσιογράφους, οι οποίοι πέτυχαν εξίσου θεαματικές επιδόσεις.

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος τον λόγο. Τόσο ο δημοσιογράφος, ειδικά οι τηλεοπτικοί, όσο και ο γιατρός, είναι δύο κατηγορίες επαγγελματιών που έχουν άμεση επαφή με τον κόσμο. Ιδιαίτερα οι δεύτεροι, που έρχονται σε άμεση επαφή με την σκληρή πραγματικότητα και τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, τον πόνο, την φτώχεια, την ανάγκη, δεν είναι δύσκολο να επιτύχουν.

Το ζητούμενο είναι, βέβαια, να τα θυμούνται αυτά και αφού εκλεγούν…

ΚΑΤ. ΛΑΜ.