ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Αιτήσεις για προσλήψεις σε εφορείες αρχαιοτήτων σε 16 περιοχές

Αιτήσεις τώρα για προσλήψεις σε εφορείες αρχαιοτήτων σε 16 περιοχές της χώρας. Αναλυτικό κατάλογος για αποστολή δικαιολογητικών

Αρχαιολόγος με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 1-3-2021 έως 5-3-2021.

Δείτε εδώ περισσότερα

2 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΠΕ Αρχαιολόγων
1 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 1-3-2021 έως 5-3-2021.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?us_privacy=1—&client=ca-pub-5015902939851977&output=html&h=174&slotname=5741841841&adk=2879385679&adf=589060050&pi=t.ma~as.5741841841&w=696&fwrn=4&lmt=1614932059&rafmt=11&tp=site_kit&psa=1&format=696×174&url=https%3A%2F%2Fageliesergasias.gr%2Faitiseis-gia-proslipseis-se-eforeies-archaiotiton-se-16-perioches%2F&flash=0&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMCIsIng4NiIsIiIsIjg5LjAuNDM4OS43MiIsW11d&dt=1614932040653&bpp=2&bdt=5891&idt=2135&shv=r20210303&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Db6f350ac79798130-2281ff3adfa600c8%3AT%3D1614668946%3ART%3D1614668946%3AS%3DALNI_MbV-EjjbYiu—3oZspT9dUEoakmQ&prev_fmts=0x0%2C728x90%2C728x90%2C1263x568%2C696x174%2C696x174%2C696x174%2C300x250%2C300x250&nras=2&correlator=6723937044807&frm=20&pv=1&ga_vid=1359028883.1614668945&ga_sid=1614932042&ga_hid=1509994377&ga_fc=0&rplot=4&u_tz=120&u_his=1&u_java=0&u_h=768&u_w=1280&u_ah=728&u_aw=1280&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=98&ady=2376&biw=1263&bih=568&scr_x=0&scr_y=190&eid=21065725&oid=3&psts=AGkb-H8r_pQ7OsXSeTDnCymFAZpDFWHGtRN_Z1ZTwQGmIvNj3pY-yFXBOMXh0ZFA64XK70iP87Kg6p_mfg%2CAGkb-H9s9NgdKz5D8KE7mQVE9ssbgcMYTzCxNXSsJu7WO4qF_wwtTZ0rTIHTagDAuRod5x1TWSbzuv-vGg%2CAGkb-H-hqOIr4vsN542jtWl3DjDSrTdORiyNz5QZVGzEz_gHRJBLAMpjZT4MgJNiSx26dTuMlp3CGsiWmbQ%2CAGkb-H8AVnRpkEFColm01cEzUewFjNFLcyrcFrvcl0Aq0ArciNZYS677zFdVlMyhLLNKDKhOViXyDynPUg%2CAGkb-H99TZhhbsKc54OPQJAdXSE1fv1hs92In8VyhyIP_LQwhQyCdG7WN4SN9wLTPWVpfglWkzrRHw6Dkg&pvsid=2608852729777580&pem=645&ref=https%3A%2F%2Fageliesergasias.gr%2Fcategory%2Fergasiaka%2Ftheseis-ergasias-dimosio%2F&rx=0&eae=0&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1280%2C0%2C1280%2C728%2C1280%2C568&vis=1&rsz=%7C%7CoeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=8320&bc=31&ifi=7&uci=a!7&btvi=6&fsb=1&xpc=exr7PJEo26&p=https%3A//ageliesergasias.gr&dtd=18408

Δείτε εδώ περισσότερα

7 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα μέχρι την 6η-10-2021 και με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
6 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 02/03/2021 έως 08/03/2021.

Δείτε εδώ περισσότερα

Πολιτικός Μηχανικός με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 2/03/2021 έως 8/03/2021.

Δείτε εδώ περισσότερα

2 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων

Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 4 μηνών και με δυνατότητα παράτασης.

1 ΔΕ Μαρμαροτεχνίτη
1 ΥΕ Εξειδικευμένο Εργάτη

Αιτήσεις έως 08/03/2021.

Δείτε εδώ περισσότερα

3 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

1 ΠΕ Αρχαιολόγος
2 ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 26.02.2021 έως 08.03.2021.

Δείτε εδώ περισσότερα

7 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και με δυνατότητα παράτασης.

(1) ΠΕ Μηχανικού ειδικότητας Τοπογράφου
(6) ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 02/03/2021έως και 08/03/2021.

Δείτε εδώ περισσότερα

2 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών
1 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 03/03/2021 έως 09/03/2021.

Δείτε εδώ περισσότερα

2 Εξειδικευμένοι Εργάτες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 03/03/2021 έως 09/03/2021.

Δείτε εδώ περισσότερα

Εξειδικευμένος εργάτης με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ΥΕ εξειδικευμένου εργάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 3/3/2021 έως 9/3/2021.

Δείτε εδώ περισσότερα

Εξειδικευμένος εργατοτεχνίτης με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών (και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 04/03/2021 έως 10/03/2021.

Δείτε εδώ περισσότερα

Αρχαιολόγος με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 02/03/2021 έως και 11/03/2021.

Δείτε εδώ περισσότερα

Ειδικευμένος Εργάτης με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ΥΕ Ειδικευμένου Εργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 2/3/2021 έως 11/3/2021.

Δείτε εδώ περισσότερα

23 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι τριών (23) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 02.3.2021 έως 11.3.2021.

Δείτε εδώ περισσότερα

5 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΠΕ Αρχαιολόγων
1 ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού
3 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από Πέμπτη 04-03- 2021 έως και Παρασκευή 12-03-2021.

Δείτε εδώ περισσότερα

5 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα που ορίζει η προκήρυξη.

Συγκεκριμένα:

2 άτομα για τη ν. Ρόδο – Αρχαία Ακρόπολη Λίνδου – για 6 μήνες

3 άτομα για τη ν. Κω, για χρονικό διάστημα 8 μηνών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 3/3/2021 έως 12/3/2021.

Πηγή: dikaiologitika.