ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Απάντηση Στ. Πέτσα στη Ζ. Μακρή για τις παρεμβάσεις για τον περιφερειακό Τύπο

Για μία ακόμη φορά, εξαιρετικά αναλυτική και ενδελεχής ήταν η απάντηση, στην από 23/10/2020 κοινοβουλευτική αναφορά της προέδρου της ειδικής μόνιμης επιτροπής περιφερειών και βουλευτή Ν. Μαγνησίας κ. Ζέττας Μ. Μακρή, που έδωσε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Στέλιος Πέτσας για τα, απολύτως, αιτιολογημένα και εύλογα αιτήματα του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ), η ρύθμιση των οποίων θα στηρίξει τις επιχειρήσεις περιφερειακού Τύπου με στόχο την αναβάθμιση του δημόσιου διαλόγου και της  μαζικής επικοινωνίας, στην περιφέρεια. 

Συγκεκριμένα, για το ζήτημα της υποχρέωσης των δημοσίων φορέων να δημοσιεύουν στον Τύπο ανακοινώσεις, προκηρύξεις και καταχωρίσεις, η οποία λήγει στις 31-12-2020, ο κ. Πέτσας ανέφερε ότι η  Κυβέρνηση προτίθεται να δώσει παράταση για ένα έτος. Η σχετική διάταξη έχει, ήδη, ετοιμαστεί και θα συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις δημόσιες συμβάσεις που επικαιροποιεί, συνολικά, τον ν. 4412/2016.

Ως προς το Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 2 του ν. 3548/2007, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4487/2017 και ισχύει, ο κ. Πέτσας τονίζει ότι το Μητρώο θεσπίστηκε, με την ως άνω διάταξη, το 2017,  αλλά καταρτίστηκε, για πρώτη φορά, το 2019, με την υπ’ αριθμ. Ε310/11-12-1019 απόφαση με θέμα: «Καταχώριση ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’68), όπως ισχύει» (ΑΔΑ: Ψ57Ψ46ΜΓΨ7-ΥΝΗ). Επικαιροποιήθηκε, δε, τον Ιούλιο 2020, με την υπ’ αριθμ. Ε287/23-7-2020 αντίστοιχη απόφαση (ΑΔΑ: ΨΓΝ846ΜΓΨ7-8ΤΒ), στην οποία περιλαμβάνονται 224 εφημερίδες, εκ των οποίων  οι 110 είναι ημερήσιες (102 περιφερειακές και 8 τοπικές) και οι 114 είναι εβδομαδιαίες (100 περιφερειακές και 14 τοπικές).

Σε σχέση με την κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, ο υφυπουργός υπενθυμίζει  ότι η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και, συνεπώς, η Κυβέρνηση θα λάβει αποφάσεις και θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης.

Τέλος, πέρα των ανωτέρω, ο υφυπουργός υπογραμμίζει, ότι, πριν από την έξαρση της υγειονομικής κρίσης, η παρούσα Κυβέρνηση μείωσε δραστικά την υπερφορολόγηση νομοθετώντας την μείωση, φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, που, κατ’ επέκταση, ελάττωσαν το βάρος και στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Ενώ, παραθέτει μία σειρά μέτρων, που έχουν ληφθεί, τόσο κατά το πρώτο πανδημικό κύμα όσο και κατά το δεύτερο,  ως δίχτυ προστασίας για την στήριξη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων, που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση, και τα οποία εφαρμόζονται και για τις επιχειρήσεις του περιφερειακού τύπου, όπως: 

 • σημαντικές, έκτακτες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, 
 • μείωση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μηδενισμός της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, 
 • κάλυψη, από τον κρατικό προϋπολογισμό, ασφαλιστικών εισφορών επί του ονομαστικού μισθού, 
 • συμψηφισμός, κατά 25%, με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις, 
 • παροχή έκπτωσης κατά 25% στις ρυθμισμένες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές που, εμπρόθεσμα, καταβλήθηκαν, 
 • μείωση, κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, των ασφαλιστικών εισφορών του ιδιωτικού τομέα, 
 • κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα, που προέρχονται από ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα, 
 • ρύθμιση για την εξόφληση τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων της περιόδου Μαρτίου – Ιουνίου 2020. 
 • αναβίωση της προϋπάρχουσας ρύθμισης για οφειλέτες που επλήγησαν από την πανδημία και οι οποίοι δεν μπόρεσαν να καταβάλουν  τις δόσεις της ρύθμισής τους μεταξύ του διαστήματος Μαρτίου – Σεπτεμβρίου 2020, με αποτέλεσμα να την χάσουν 
 • ρύθμιση 120 δόσεων για την αποπληρωμή οφειλών που προέρχονται από δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
 • χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής, 
 • ενίσχυση 800 ευρώ, αντί 534, που ήταν η αρχική αποζημίωση για τους εργαζόμενους – και των περιφερειακών μέσων – που τίθενται σε καθεστώς αναστολής για τον Νοέμβριο 2020
 • κάλυψη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό όλων των ασφαλιστικών εισφορών, αναλογικά
 • συνέχιση του προγράμματος  «Συν-εργασία» μέχρι και τον Δεκέμβριο 2020 για όλες τις λειτουργούσες επιχειρήσεις, πληττόμενες ή όχι, με επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών και 
 • υποχρεωτική μείωση ενοικίου, κατά 40%, στα επαγγελματικά ακίνητα των επιχειρήσεων, που πλήττονται
 • χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης, κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, για την διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιούν επιχειρήσεις οι οποίες ανέστειλαν τη δραστηριότητά τους ή επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του 11 του ν. 4728/2020 (Α΄186).

Με τις παρεμβάσεις αυτές, ο κ. Πέτσας θεωρεί ότι συντίθεται ένα συνολικό και γενναίο πλέγμα στήριξης, που θωρακίζει και τις επιχειρήσεις του περιφερειακού τύπου, οι οποίες έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση.