ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Αποζημίωση 43.000 ευρώ από τη ΔΕΥΑΜΒ ζητάει η διοίκηση του Valis

Αποζημίωση 43.394,24 ευρώ αιτείται ως αποζημίωση από τη ΔΕΥΑΜΒ η διοίκηση του ξενοδοχείου Valis. Η αποζημίωση αφορά σε ζημιές που προκλήθηκαν στην μονάδα, μετά από βραχυκύκλωμα στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, το οποίο προβλήθηκε από βλάβη σε καλώδιο της ΔΕΗ που προξένησε η αποκατάσταση βλάβης ύδρευσης, στις 9 Αυγούστου 2017.

Η εταιρεία που έχει τη διαχείριση του ξενοδοχείου έχει και δικαστική απόφαση που αφορά σε παρόμοια περίπτωση, σύμφωνα με την οποία ο κύριος του έργου βαρύνεται με την ευθύνη την αποκατάστασης και δεν επιτρέπεται, από τον Νόμο, η μεταφορά της απαίτησης στον ανάδοχο, καθώς έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης συντήρησης του έργου και έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή.

Η ΔΕΥΑΜΒ, που συνεδριάζει αύριο δια περιφοράς, αναμένεται να κάνει εν μέρει δεκτό το αίτημα της εταιρείας, εγκρίνοντας ποσό αποζημίωσης 9.525,94 ευρώ με τους εξής όρους: παραίτηση της αιτούσας από οποιαδήποτε άλλη αξίωση, αφομοίωση του ποσού της αποζημίωσης στον ενεργεία διακανονισμό οφειλών, διακανονισμό των μη ενταγμένων στον εν ενεργεία διακανονισμό λοιπών οφειλών, τακτοποίηση της σύνδεσης της δραστηριότητας με το δίκτυο ακαθάρτων, με υποβολή αίτησης σύνδεσης και φακέλου.