ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Από την 1η Απριλίου οι αιτήσεις για ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑΜΒ

Η ΔΕΥΑΜΒ ενημερώνει  ότι,  για το έτος 2020 θα παραλαμβάνει δικαιολογητικά για την ένταξη των καταναλωτών στο κοινωνικό τιμολόγιο σύμφωνα με ην κατηγορία Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ Α- ΚΟΤ Β) στην οποία εντάσσονται.

Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσουν είναι τα εξής :

  • Αντίγραφο της αίτησης που έγινε αποδεκτή για ένταξη στο ΚΟΤ
  • Αντίγραφο του λογαριασμού  της ΔΕΗ που να αποδεικνύει την τιμολόγησή τους βάσει ΚΟΤ.

Τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά από την 1η Απριλίου 2020, στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ – Κωνσταντά 141,  στο ισόγειο  γραφείο Νο3.