ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2019 για ΣΕΠΕ, ΕΛΣΤΑΤ, ΟΑΕΔ


Εκδόθηκαν τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/11-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 63 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Οι θέσεις εργασίας αφορούν:

  • στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.),
  • το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.),
  • την Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας,
  • τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων,
  • το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης,
  • το Επιμελητήριο Λακωνίας  και
  • την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Οι πίνακες διοριστέων/προσληπτέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕ (Άνοιγμα με Mozilla Firefox)