ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣΕΠ: 214 προσλήψεις σε μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων- Θέσεις για Μαγνησία

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα έως 31η Μαΐου 2021 και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

3 ΠΕ Αρχαιολόγων
1 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών
1 ΠΕ Οικονομικού
12 ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 19/02/2021 έως 25/02/2021.Επικοινωνία:  26710 27546Προκήρυξη——————————————————————————————————————————-

2 στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΠΕ Αρχαιολόγων
1 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 22.02.2021 έως 26.02.2021.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Επικοινωνία:  26810 24636Προκήρυξη—————————————————————————————————————————-

2 Πολιτικοί Μηχανικοί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) Πολιτικών Μηχανικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.


4  στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων
1 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων
1 ΤΕ Μηχανικός με ειδικότητας Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής ή Βιομηχανικού Σχεδιασμού
1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 22/02/2021 έως 26/02/2021.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.Επικοινωνία:  24610 98800-1Προκήρυξη———————————————————————————————————————————

2 Εργατοτεχνίτες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

2 ΔΕ Ειδικευμένων Εργατοτεχνιτών σε αρχαιολογικά έργα και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικά έργα

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 18 -2 -2021 έως και 26-2-2021.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.Επικοινωνία:  28310 23653, 28310 58842Προκήρυξη——————————————————————————————————————————2 στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως την για δύο (2) μήνες και με δυνατότητα ανανέωσης – παράτασης.

1 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αγρονόμων Τοπογράφων
1 ΔΕ Εξειδικευμένου Εργατοτεχνίτη

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 23/02/2021 έως 01/03/2021.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.Επικοινωνία:  26650 29177, 78Προκήρυξη—————————————————————————————————————————-

24  στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι τεσσάρων ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Συγκεκριμένα:

5 άτομα στην Ι.Μ. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΣΤΡΙΑ) Δήμου Σκιάθου

11 άτομα στο Κάστρο Σκιάθου

5 άτομα στην Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΕΧΡΙΑΣ Δήμου Σκιάθου

3 άτομα στην Ι. Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΕΠΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑΠΑΝΑΓΙΤΣΑ) ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ


15  στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδος

H Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδος ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην προκήρυξη. Συγκεκριμένα:

13 άτομα για ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Αρχιτέκτων Μηχανικός στην Ι.Μ. Παναγίας Οδηγήτριας στην Απόλπαινα Λευκάδας

Αρχιτέκτων Μηχανικός στην Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου στους Σκάρους Λευκάδας


15  στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δέκα οκτώ (18) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 24/02/2021 έως και 02/03/2021.

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.Επικοινωνία:  210 3215548Προκήρυξη—————————————————————————————————————————-131  στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη εκατό τριάντα ενός (131) ατόμων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χρονικό διάστημα που ορίζει η προκήρυξη

ΠΕ Αρχαιολόγων              25

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ομάδα Α)             2

ΤΕ Μηχανικών με εξειδίκευση στη σχεδίαση αρχαιολογικών ευρημάτων 2

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων

Τέχνης   2

ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών        100Προκήρυξη

Πηγή: e-dimosio.gr