ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Γενική Συνέλευση και εκλογές στην ΠΕΔΜΕΔΕ Μαγνησίας

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020, στα γραφεία του περιφερειακού τμήματος ΤΕΕ

Σύμφωνα με τα άρθρα 5,6,7,8,16,17 και 18 του Καταστατικού της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), καθώς και των άρθρων 3,5,7 και 8 του Εσωτερικού Κανονισμού των Περιφερειακών Τμημάτων της ΠΕΔΜΕΔΕ, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, καλούνται τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας της Ένωσης σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Απολογισμός πεπραγμένων Τοπικής Επιτροπής για το έτος 2019,
  2. Οικονομικός απολογισμός για το έτος 2019,
  3. Έγκριση πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού για το έτος 2019 και προϋπολογισμού για το έτος 2020
  4. Ανακοινώσεις και προτάσεις Τοπικής  Επιτροπής
  5. Διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη Τοπικής Επιτροπής,   Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπου για την Αντιπροσωπεία της Ένωσης  για την τριετία 2020 – 2023 του Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας       

Η Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία του  ΤΕΕ Μαγνησίας, οδός 2ας Νοεμβρίου και Ξενοφώντος, με ώρα έναρξης την 12.00μ. της 24.06.2020, με οσαδήποτε παρόντα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας Τοπικής Επιτροπής,  Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπου για την Αντιπροσωπεία της Ένωσης θα αρχίσουν με την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής από τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα διενεργήσει μόνο τις εκλογές για την ανάδειξη της Τοπικής Επιτροπής, της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Τμήματος  και του εκπροσώπου για την Αντιπροσωπεία της Ένωσης .

Σύμφωνα με το αρθ. 5 παρ. 4 του ενοποιημένου καταστατικού της Ένωσης για τις εκλογές που αφορούν τα όργανα της Κεντρικής Διοίκησης της ΠΕΔΜΕΔΕ «χρέη Εφορευτικής Επιτροπής εκτελεί η Τοπική Επιτροπή του κάθε Περιφερειακού Τμήματος».

Οι εκλογές για την Κεντρική Διοίκηση της ΠΕΔΜΕΔΕ θα διαρκέσουν μέχρι την 21.00 της 24.06.2020,  οπότε και θα διακοπούν και θα συνεχισθούν και πάλι από την 12.00 της επόμενης ημέρας (25.06.2020) μέχρι την 21.00 της ημέρας αυτής, οπότε και θα λήξουν.