ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Γιώργος Καλτσογιάννης “Να καταβληθούν τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους”

Σε δήλωσή του ο Γιώργος Καλτσογιάννης για τα αναδρομικά στους συνταξιούχους, αναφέρει:

Το ΣΤΕ με τη χθεσινή απόφαση του, επιδίκασε αναδρομικά στους συνταξιούχους που προσέφυγαν σ αυτό. Η Κυβέρνηση, είμαι βέβαιος ότι θα σταθεί υπεύθυνα απέναντι στους συνταξιούχους που μετά την απόφαση του ΣΤΕ δικαιούνται αναδρομικών. Εκτιμώντας τις υφιστάμενες δημοσιονομικές δυνατότητες,η πολιτεία οφείλει να εφαρμόσει την θεμελιώδη αρχή της χρήστης διοίκησης που επιβάλει στα διοικητικά όργανα να ασκούν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με το περί δικαίου αίσθημα που επικρατεί, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των πολιτών.
     Έτσι μετά την επιδίκαση αναδρομικών απο το ΣΤΕ, θα πρέπει ν αποδοθούν στο σύνολο των δικαιουμενων  συνταξιούχων και οχι μόνο σε όσους προσέφυγαν δικαστικά, εφαρμόζοντας την αρχή της νομιμότητας, που τόσο τακτικά επικαλούμαστε, αλλά και της προστασίας της εμπιστοσύνης του διοικούμενου.
      Εξάλλου η σημερινή κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός Κυριακος Μητσοτάκης, τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης, έχοντας αντιμετωπίσει με απόλυτη επιτυχία το μεταναστευτικό ζήτημα και την υγειονομική κρίση, έχει αποδείξει ότι υπηρετεί την ισότητα, ότι προάγει τα συμφέροντα του πολίτη σύμφωνα με τις επιταγές του κράτους και ότι έχει ήδη εμπεδώσει ένα αίσθημα ασφαλείας δικαίου στους πολίτες, εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας της κυβέρνησης του.
     Συνεπώς δεν θα μπορούσαν να δημιουργηθούν «δυο ταχυτήτων» συνταξιούχοι, δηλαδή αυτοί που προσέφυγαν και αυτοί που δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη. Όλοι οι δικαιούχοι συνταξιούχοι να τύχουν των ίδιων απολαβών εφαρμόζοντας τους κανόνες της χρήστης διοίκησης. Έτσι χτίζουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος.