ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Γύρισε σελίδα η διοίκηση της Folli Follie – Τα νέα μέλη


Νέα προσωρινή διοίκηση απέκτησε και επίσημα η Folli Follie, σε συνέχεια της δικαστικής προσφυγής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία έγινε αποδεκτή από την Δικαιοσύνη. Νέος πρόεδρος ορίστηκε ο Γιώργος Ιωαννίδης, αντιπρόεδρος ο Δημήτρης Βαλαχής ενώ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου παρέμεινε ο Γιώργος Σάμιος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συγκροτήθηκαν σήμερα σε σώμα ως εξής:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ του Ιωάννη – Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΛΑΧΗΣ του Ευστρατίου – Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΙΟΣ του Αναστασίου – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

4. ZHANG του HAOLEI του Genzhu – Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΔΙΑΝΟΣ του Νικολάου – Μη εκτελεστικό Μέλος

6. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑΣ του Νικολάου – Μη εκτελεστικό Μέλος

7. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΝΤΑΣ του Νικολάου – Μη εκτελεστικό Μέλος

8. ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ του Παναγιώτη – Μη εκτελεστικό Μέλος

9. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΓΑΝΙΔΗΣ του Κωνσταντίνου – Μη εκτελεστικό Μέλος

10. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ του Νικολάου – Μη εκτελεστικό Μέλος

11. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ του Φραγκούλη – Μη εκτελεστικό Μέλος

Το παραπάνω διοικητικό συμβούλιο ορίστηκε μέχρι την συζήτηση της από 14.2.2020 αίτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και υπό τον όρο συζήτησης αυτής (κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 6ης Απριλίου 2020), προκειμένου να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις της εταιρείας και τη διενέργεια των αναγκαίων διαχειριστικών πράξεων για την ομαλή λειτουργία της, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ενεργειών για την επίτευξη της εξυγίανσης της Εταιρείας.

Πηγή: ethnos.gr