ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Διαγωνισμός για την ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στα Παλιά

Στη δημοσίευση των όρων και των προϋποθέσεων για το έργο ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων στα Παλαιά, προχώρησε σήμερα ο Δήμος Βόλου.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.178.000€ και περιλαμβάνει έργα οδοποιίας, χωματουργικές εργασίες, αποξηλώσεις, τεχνικά έργα και εργασίες πρασίνου.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 1 έτος.

Ο ανάδοχος του έργου θα προκύψει βάσει της χαμηλότερης προσφοράς που θα γίνει. Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος στον ανοιχτό διαγωνισμό έχουν προθεσμία υποβολής των προσφορών τους μέχρι την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και τον Δήμο Βόλου.

Τι περιλαμβάνει η ανάπλαση

Το έργο αφορά στην περιβαλλοντική και λειτουργική αναβάθμιση ενός τμήματος της περιοχής των Παλαιών του Βόλου. Στόχος της παρέμβασης είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός των αστικών κοινόχρηστων χώρων της περιοχής των Παλαιών, και η βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής.
Οι παρεμβάσεις που προτείνονται έχουν να κάνουν με τη διαμόρφωση σε οδό ήπιας κυκλοφορίας της οδού Σαρανταπόρου, από την οδό Μητροπολίτη Γρηγορίου έως την οδό Λαχανά, μήκους 200m, συνολικής επιφάνειας 2.400,00m2.
Τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων με πρόβλεψη οριζόντιας ή/και κατακόρυφης προσβασιμότητας και την ανακατασκευή του οδοστρώματος της οδού Μητροπολίτη Γρηγορίου, από την οδό Σαρανταπόρου έως την οδό Γιαννιτσών. Το μήκος της οδού είναι 330m και η επιφάνεια της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι 3.900m2.
Την ανακατασκευή των πεζοδρομίων με πρόβλεψη οριζόντιας ή/και κατακόρυφης προσβασιμότητας εκατέρωθεν της οδού Γιαννιτσών, από την οδό Μητροπολίτη Γρηγορίου έως τη οδό Λαχανά και από την μία πλευρά μόνο, στο βόρειο τμήμα της οδού Λαχανά (μπροστά στην είσοδο του χώρου Τσαλαπάτα) και στο νότιο τμήμα της οδού, από την οδό Σαρανταπόρου έως την οδό Σουλίου, επιφάνειας 1.550,00 m2.
Συνολικά, οι παρεμβάσεις που προτείνονται είναι επιφάνειας 2.400+3.900+1.550= 7.850m2.