ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εθνική Σύνταξη: Πρόβλημα για τους κάτω των 62 – Όλες οι προϋποθέσεις

Μετά από αιτιάσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων, τελικά μόνο οι άνω των 62 ετών ασφαλισμένοι θα λάβουν εθνική σύνταξη 384 ευρώ.

Σε νέα γραφειοκρατική «εμπλοκή» κινδυνεύει να περιπέσει η προκαταβολή της εθνικής σύνταξης σε περίπου 105.000 ασφαλισμένους (από ένα σύνολο 140.000 που δε λαμβάνουν καθόλου παροχές, όπως προσωρινή σύνταξη κ.λπ. και 178.000 αιτήσεων μόνο για κύριες συντάξεις).

Μετά από αιτιάσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων, τελικά μόνο οι άνω των 62 ετών ασφαλισμένοι θα λάβουν εθνική σύνταξη 384 ευρώ με απλά κριτήρια, δηλαδή μόνο με την πιστοποίηση της ηλικίας τους. Κάτι που θα γίνει υπηρεσιακά, το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί από τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και θα αποδοθεί η εθνική σύνταξη και τα αναδρομικά αυτής από την ημερομηνία κατάθεσης της (αρχικής) αίτησης συνταξιοδότησης.

Για τους λοιπούς ασφαλισμένους (άτομα κάτω των 62 ετών, αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου) «θα ελέγχεται η συνδρομή των ελάχιστων προϋποθέσεων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από οποιονδήποτε πρώην φορέα κύριας ασφάλισης ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ». Αλλά, κάτι τέτοιο δεν είναι ευχερές λόγω μη συμβατότητες των επιμέρους μηχανογραφικών συστημάτων από ταμείο σε ταμείο (όταν υπάρχουν μηχανογραφημένα στοιχεία…).

Επίσης, για τις συντάξεις αναπηρίας απαιτείται πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ όπου, ωστόσο, υπάρχουν μεγάλες αναμονές επίσης…

Η σχετική υπουργική απόφαση προβλέπει ότι σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η διασταύρωση της ασφαλιστικής ιστορίας του αιτούντος ασφαλισμένου-εν αναμονή συνταξιούχου, δεν προκύπτει δηλαδή η συνδρομή των προϋποθέσεων του χρόνου ασφάλισης από τα πληροφοριακά συστήματα, τότε «αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος».

Πάντως, για μια διαδικασία που εμφανίστηκε σαν απλουστεύσει και απλοποίηση των γραφειοκρατικών εμποδίων και ευκαιρία οικονομικής συνδρομής στους εν αναμονή συνταξιούχους που διαβιούν για 3 ή 5 χρόνια χωρίς εισόδημα (σ.σ.: ειδικά μέσα στην πανδημία δεν έτυχαν καμιάς συνδρομής), αρχίζει και βαραίνει επικίνδυνα γραφειοκρατικά… Ειδικά για τους ασφαλισμένους κάτω των 62 αιτών ανακύπτει ζήτημα έγκαιρης απόδοσης και της εθνικής σύνταξης…

Σε όλες τις περιπτώσεις, η συνδρομή των προϋποθέσεων διαπιστώνεται αποκλειστικά με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ και λοιπών φορέων, προκειμένου η διαδικασία να είναι κατά το δυνατόν σύντομη και ευέλικτη. Δηλαδή δεν ανοίγονται φάκελοι και οι υπάλληλοι εξαντλούν τις διαδικασίες μέσω της σύνδεσης τους με τα ΚΕΠ απ όπου θα αντλούν τις σχετικές πληροφορίες. Επίσης δεν θα προσκομίζεται «χαρτούρα», καθώς όλα τα πιστοποιητικά θα είναι ηλεκτρονικά…

Στο μεταξύ, αν και έχει περάσει μια εβδομάδα από την ψήφιση της σχετικής διάταξης που δίνει την ευχέρεια παροχής της εθνικής σύνταξης στους εν αναμονή συνταξιούχους, ωστόσο η σχετική πλατφόρμα δεν έχει ακόμη λειτουργήσει. Με αποτέλεσμα, να τίθεται εν αμφιβόλω ο (πολιτικός) στόχος για απόδοση άνω των 105.000 εθνικών συντάξεων μέχρι το Πάσχα. Ενώ θα συνεχίσουν να διαβιούν χωρίς εισόδημα για 3 ή 5 χρόνια χιλιάδες οικογένειες. Ειδικά δε μέσα στην κρίση χωρίς καμίας οικονομική στήριξη.

Να σημειωθεί ότι για την απόδοση της εθνικής σύνταξης θα απαιτείται νέα ηλεκτρονική αίτηση του ασφαλισμένου στην υπό διαμόρφωσα πλατφόρμα που θα λειτουργεί στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου (gov.gr) και εκεί θα συμπληρώνει:

  • τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συνταξιοδότησης.
  • ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και IBAN του αιτούντος.
  • ΑΜΚΑ και ΑΦΜ θανόντος, όπου απαιτείται.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο

ieidiseis.gr