ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Εξ’ αποστάσεως υποστήριξη και εκπαίδευση περιθαλπόντων – φροντιστών ατόμων με άνοια

Στο πλαίσιο της επέκτασης της δράσης Κέντρων Ημέρας της Ελληνικής Εταιρείας  Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Βόλου, ανταποκρινόμενοι στις παρούσες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω του COVID-19, η Ε.Ε.Ν.Α.Σ.Δ. Βόλου με στόχο την εξασφάλιση συνεχούς στήριξης των φροντιστών ατόμων με άνοια και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους – τόσο για τους  ίδιους όσο και για τους ασθενείς –  είναι σε θέση να παράσχει συμβουλευτική υποστήριξη και εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως με τους εξής τρόπους:

  • Μέσω τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης ή μέσω διαδικτύου (τηλεσυμβουλευτική).
  • Με κατ’ οίκον επισκέψεις. (Τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας).

Η φροντίδα ενός ατόμου με άνοια επιφέρει μεγάλες αλλαγές σε πολλούς τομείς στη ζωή του φροντιστή και γενικότερα της οικογένειας. Γι’ αυτό, η βοήθεια και η εκπαίδευση των φροντιστών για διάφορα θέματα που προκύπτουν στην καθημερινότητα τους είναι αναγκαία, τόσο για τους ίδιους και τους ασθενείς, όσο και για την μεταξύ τους σχέση. 

Το πρόγραμμα “ΣΤΗΡΙ-ΖΟΥΜΕ” απευθύνεται σε όλους τους περιθάλποντες ασθενών με άνοια και τις οικογένειες τους και στελεχώνεται από επαγγελματίες υγείας (ψυχολόγο και νοσηλεύτρια).  Παρέχεται δωρεάν και πλήρως εμπιστευτικά.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2421031227, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00-14:00.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.