ΥΓΕΙΑ

ΕΟΠΥΥ: Διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία – 984 αιτήματα έχουν ολοκληρωθεί

Δύο μήνες συμπληρώνει η παραλαβή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τα ιδιωτικά φαρμακεία της γειτονιάς. Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, η διαδικασία συνεχίζεται ομαλά, χωρίς να παρατηρούνται καθυστερήσεις.

Από την 1η Απριλίου 2020, όταν τέθηκε σε εφαρμογή το μέτρο, και μέχρι τις 29 Μαΐου 2020 είχαν υποβληθεί συνολικά 1.387 αιτήματα από 753 ασφαλισμένους.

Από αυτά, 984 αιτήματα έχουν ήδη ολοκληρωθεί με τελική εκτέλεση των συνταγών από τα ιδιωτικά φαρμακεία και παραλαβή των φαρμάκων από τους ασφαλισμένους.

Τα υπόλοιπα αιτήματα βρίσκονται σε διαδικασία αποστολής από τις φαρμακευτικές εταιρείες προς τα ιδιωτικά φαρμακεία. Τέλος, 275 αιτήματα δεν πληρούσαν τα κριτήρια χορήγησης και έχουν απορριφθεί από τους ελεγκτές του ΕΟΠΥΥ.

Υπενθυμίζεται ότι στο πρόγραμμα διάθεσης ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία, εντάσσονται ογκολογικά φάρμακα και φάρμακα για τους πάσχοντες από Σκλήρυνση κατά Πλάκας, για τα οποία δεν απαιτείται προέγκριση από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) και είναι από του στόματος χορηγούμενα. Συνολικά πρόκειται για 36 σκευάσματα που αντιστοιχούν σε 85 κωδικούς ΕΟΦ.

Εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει την εκτέλεση συνταγής από συγκεκριμένο ιδιωτικό φαρμακείο, αποκλείεται η δυνατότητα εκτέλεσης σε φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ ή σε άλλο ιδιωτικό φαρμακείο. Η επιλογή του ιδιωτικού φαρμακείου γίνεται από το δικαιούχο της περίθαλψης μέσω της «εφαρμογής διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους» και αφορά κάθε συνταγή χωριστά.

newsbomb.gr