ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Η ελεύθερη πτώση της Βιομηχανίας Συσκευασίας (ΒΙΣ) Βόλου

Η ΒΙΣ Α.Ε. είναι η παλαιότερη εταιρεία στον ευρύτερο χώρο της συσκευασίας στη χώρα μας, δραστηριοποιείται από το 1936 παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες κάλυψης αναγκών για συσκευασία στην ΒΙ.ΠΕ. Βόλου. Η πορεία της όμως τα τελευταία χρόνια δεν συμβαδίζει με το ένδοξο παρελθόν της και σήμερα υπολειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό.

Πρόσφατα, σε μία κίνηση προκειμένου να συμψηφίσει συσσωρευμένες ζημίες από προηγούμενες χρήσεις και δεδομένου ότι τα ίδια κεφάλαια ήταν μικρότερα από το μισό του κεφαλαίου, το διοικητικό της συμβούλιο αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 10,33 εκατ. ευρώ. Η μείωση είχε ως αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από 14,3 εκατ. ευρώ να διαμορφωθεί πλέον σε 3,97 εκατ. ευρώ με την ονομαστική αξία της μετοχής από 2,88 ευρώ να μειώνεται σε 0,8 ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι πρότινος και προ της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η διοίκηση της εισηγμένης, τα ίδια κεφάλαια ήταν 4,6 εκατ. ευρώ (α’ εξάμηνο 2020) και το μετοχικό κεφάλαιο 14,3 εκατ. ευρώ. Στα 11,8 εκατ. ευρώ οι συσσωρευμένες ζημίες.

Ας σημειωθεί ότι οι συσσωρευμένες ζημίες που είχε η εταιρεία στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2020, ήτοι έως και τις 30 Ιουνίου, ήταν 11,8 εκατ. ευρώ, έναντι 10,82 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2019.

H BIΣ συμφερόντων της οικογένειας Φιλίππου παρουσιάζει ζημιογόνες χρήσεις ευρισκόμενος σε ελεύθερη πτώση τα τελευταία χρόνια, όπως συνέβη τόσο το 2019 με ζημιογόνα αποτελέσματα προ φόρων να κινούνται σε -2,8 εκατ. ευρώ έναντι -2,9 εκατ. ευρώ το 2018.

Ταυτόχρονα και ο κύκλος εργασιών της βαίνει διαρκώς μειούμενος τα τελευταία χρόνια, με διαδοχικές ζημιογόνες χρήσεις με εξαίρεση το 2016 που ήταν η μοναδική κερδοφόρα χρήση.

Kύκλος εργασιών: 2013: 23,88 εκατ. ευρώ 2014: 23,18 εκατ. ευρώ 2015: 21,44 εκατ. ευρώ 2016: 22,76 εκατ. ευρώ 2017: 20,06 εκατ. ευρώ 2018: 16,95 εκατ. ευρώ 2019: 14,37 εκατ. ευρώ

Αποτελέσµατα προ φόρων: 2013: -572,27 χιλ. ευρώ 2014: -410,43 χιλ. ευρώ 2015: -1,99 εκατ. ευρώ 2016: 349 χιλ. ευρώ 2017: -1,1 εκατ. ευρώ 2018: -2,8 εκατ. ευρώ 2019: -2,9 εκατ. ευρώ.

Πηγή: thessaliaeconomy.gr