ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Η Υφυπουργός Παιδείας σε συνέδριο του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. για τις μαθησιακές δυσκολίες

Η Υφυπουργός Παιδείας κ. Ζέττα Μακρή αποδέχτηκε την πρόκληση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του Προέδρου του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, κ. Βασιλάκη και της Διευθύντριας του Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας, κ. Παπαδακάκη, και χαιρέτισε τις εργασίες του Συνεδρίου “Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για τις Μαθησιακές Δυσκολίες στην Περιφέρεια Κρήτης”, που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 11 και 12 Ιουνίου.

Στο συνέδριο, το οποίο ήταν υπό την επιστημονική ευθύνη του Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, ερευνητές, φοιτητές.

Η κ. Μακρή ανέφερε στον χαιρετισμό της: «Για την ηγεσία του Υπουργείου, κάθε νέα και νέος πρέπει να έχει πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση.

Στρέφουμε την προσοχή μας στη δικαιωματική διάσταση της συμμετοχής όλων ανεξαιρέτως των παιδιών και εφήβων σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας ως μέλη μιας ανοιχτής και χωρίς εμπόδια δημοκρατικής κοινωνίας και ταυτόχρονα αναδεικνύουμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την ευθύνη της πολιτείας να διασφαλίζει την αυτονομία και την ευημερία τους με ίσους όρους.

Η αξία της διεπιστημονικής προσέγγισης στην έγκαιρη διάγνωση και την πρώιμη παρέμβαση έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως σημαντική συνέργεια ειδικών και επιστημόνων, καθώς συμβάλλει αποφασιστικά στη σφαιρική προσέγγιση των πολυδιάστατων αναπτυξιακών διαταραχών και προβλημάτων, που αντιμετωπίζει από πολύ νωρίς ένα παιδί με εμπόδια, και έχει σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των παιδιών αυτών, να εμποδίσει την εμφάνιση δευτερογενών προβλημάτων στη μάθηση και να στηρίξει ψυχοκοινωνικά την οικογένεια.

Και η παρέμβαση κρίνεται αποτελεσματική μόνον όταν είναι εξειδικευμένη, εντατική όταν εστιάζει στις ιδιαίτερες δυσκολίες των παιδιών από την πρώιμη ηλικία με την έγκαιρη- πρώιμη παρέμβαση έως και την ενηλικίωση στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης, της εξειδικευμένης κατάρτισης και της Διά Βίου Μάθησης.

Η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η διάχυση καλών πρακτικών, που αφορούν την εκπαίδευση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, είναι η απαραίτητη και απαράβατη συνθήκη, προκειμένου  να εξαλειφθούν φαινόμενα διακρίσεων και αποκλεισμού».