ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Η Amazon κέρδισε την υπόθεση έναντι της Κομισιόν: Νόμιμη η αποφυγή φορολογίας στο Λουξεμβούργο

Η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη επικύρωσε σήμερα τις φορολογικές ελαφρύνσεις που έλαβε η Amazon στο Λουξεμβούργο, σε μια απόφαση σε βάρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θεώρησε το ποσό των 250 εκατ. ευρώ παράνομη κρατική βοήθεια και είχε ζητήσει την καταβολή του.
Οι Βρυξέλλες θεώρησαν ότι η Amazon απολάμβανε αθέμιτα φορολογικά πλεονεκτήματα, χάρη σε μια συμφωνία του 2003 (που ανανεώθηκε το 2011) που της επέτρεπε να αποφεύγει τον φόρο στα τρία τέταρτα περίπου των κερδών της στη χώρα αυτή, η οποία φιλοξενεί την έδρα της στην Ευρώπη.

Η Κομισιόν είχε εκτιμήσει σε 250 εκατ. ευρώ τους μη καταβληθέντες φόρους και είχε δώσει εντολή να πληρωθούν τον Οκτώβριο του 2017. Το Λουξεμβούργο και η Amazon είχαν προσφύγει τότε στη δικαιοσύνη.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε σήμερα ότι «κανένα από τα ευρήματα που παρουσιάζονται στην αμφισβητούμενη απόφαση δεν επαρκεί για να καταδείξει την ύπαρξη αθέμιτου πλεονεκτήματος…με αποτέλεσμα η απόφαση να πρέπει να ακυρωθεί στο σύνολό της», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η αμερικανική εταιρία διαδικτυακών πωλήσεων χαιρέτισε την απόφαση του δικαστηρίου

libre.gr