ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θέλει την έδρα του…

Αλληλοπροσκαλούνται Ευθύμης Τσάμης και Γιώργος Μουλάς στις συνεδριάσεις του Ιατρικού Συλλόγου και του Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα για να εκθέσουν τις θέσεις τους ο καθένας, για το εργοστάσιο παραγωγής RDF-SRF και την χλωρίωση των δικτύων ύδρευσης.

Βέβαια μόνο προσκλήσεις βλέπουμε για την ώρα, γιατί όπως και να το κάνουμε, αλλιώς “παίζει ο καθένας στην έδρα του” κι αλλιώς “εκτός έδρας”.

ΑΝ.Φ.