ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Κατ’ εξαίρεση ανανέωση συμβάσεων των «γαλάζιων παιδιών» ενώ οι 5.500 πτυχιούχοι μένουν στον αέρα

Στην καταγγελία της κυβέρνησης για την επιλογή της να μην ανανεώσει τις συμβάσεις των 5.500 συμβασιούχων του Ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης του ΟΑΕΔ προχώρησε ο Σύλλογος Ειδικού Προγράμματος Πτυχιούχων στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ενώ αποφάσισε να εξαιρέσει τα «δικά της παιδιά», ανανεώνοντας μόνο τις δικές τους συμβάσεις. Καταγγελία και για καταστάσεις εργασιακού μεσαίωνα από τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Πρωτοβάθμιου Συνδικαλιστικού Σωματείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, η κυβέρνηση μπορεί να αποφάσισε να μην ανανεώσει τις συμβάσεις των 5.500 πτυχιούχων του Ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, όμως κατ’ εξαίρεση αποφάσισε να ανανεώσει τις συμβάσεις πτυχιούχων που θεωρούνται «γαλάζιοι».

Διαβάστε την ανακοίνωση:

Το Πανελλήνιο Πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Ειδικού Προγράμματος Πτυχιούχων στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα» θέτει το παρακάτω αίνιγμα στην Κυβέρνηση των «Αρίστων» και των «πολέμιων των Μαυρογιαλούρων».

Ποιά Κυβέρνηση είναι αυτή, η οποία δεν ανανέωσε συνολικά τις συμβάσεις πτυχιούχων του Προγράμματός μας, το οποίο έχει ήδη λήξει, λόγω…«Μαυρογιαλουρισμού», όπως ισχυρίζονται τα μέλη αυτής της Κυβέρνησης», αλλά παράλληλα και κατ’ εξαίρεση ανανέωσαν τις συμβάσεις ορισμένων εξ’ αυτών, χωρίς τη συμμετοχή του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς αυτοί οι πτυχιούχοι θεωρούνται «δικά της παιδιά;;;».

Την ίδια ώρα, σε άλλη ανακοίνωση του Συλλόγου, καταγγέλλονται συνθήκες «εργασιακού μεσαίωνα και ανασφάλειας», κατηγορώντας την κυβέρνηση που «ανήλθε στην εξουσία, για να προστατέψει δήθεν τους νέους επιστήμονες».

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Προγράμματος Πτυχιούχων στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα» που εδρεύει στην Κομοτηνή, Γιώργος Δημητριάδης, στην καταγγελία του προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλά και προς τον Ο.Α.Ε.Δ., καταγγέλλει τους παραπάνω «που ως φορείς υλοποίησης του ανωτέρω Προγράμματος όσο και προς όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, που ως φορείς υποδοχής του εν λόγω Προγράμματος, δεν πράττουν τα αυτονόητα, με αποτέλεσμα πολλοί εξ ημών να βιώνουν καταστάσεις εργασιακού μεσαίωνα και ανασφάλειας από μία Κυβέρνηση, η οποία ανήλθε στην εξουσία, για να προστατέψει δήθεν τους νέους επιστήμονες, που βρίσκονται και εργάζονται στη χώρα μας».

Διαβάστε αναλυτικά την καταγγελία:

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Πανελλήνιου Πρωτοβάθμιου Συνδικαλιστικού Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Ειδικού Προγράμματος Πτυχιούχων στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα», που εδρεύει στην Κομοτηνή και εκπροσωπείται νόμιμα

ΠΡΟΣ

1) Προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

2) Προς τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

3) Προς όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, που ήταν οι φορείς υποδοχής του εν λόγω Προγράμματος

Δυστυχώς, με λύπη, οργή και αγανάκτηση, όλο αυτό το χρονικό διάστημα που διανύουμε, διαπιστώνω ότι πέρα του γεγονότος ότι δεν πράξατε το βασικό, δίκαιο και εύλογο αίτημά μας, ήτοι την ανανέωση των συμβάσεων του Προγράμματος των 5.500 Πτυχιούχων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, «πουλώντας» ουσιαστικά τους νέους επιστήμονες, οι οποίοι πίστεψαν στις προεκλογικές σας δεσμεύσεις και παρέμειναν στην πατρίδα επιθυμώντας να προσφέρουν σε αυτήν, δεν πράττετε και τα αυτονόητα, δηλαδή:

1) Δεν έχουν καταχωρηθεί οι εισφορές των Πτυχιούχων του Προγράμματος, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλαπλά προβλήματα και εμπόδια, σε σχέση ειδικά με τις φορολογικές δηλώσεις και την κατάθεση αυτών, και μέχρι σήμερα πολλοί πτυχιούχοι του Προγράμματος να αδυνατούν να προχωρήσουν σε υποβολή της και να λάβουν και επιστροφή φόρου.

2) Δεν έχουν καταχωρηθεί μέχρι και σήμερα όλα τα ένσημα των Πτυχιούχων του Προγράμματος, με αποτέλεσμα να υφίστανται ελλείψεις δύο, τριών ή και περισσότερων μηνών σε πολλούς από αυτούς.

3) Δεν έχουν καταχωρηθεί ορθώς οι Κωδικοί Ασφάλισης των Πτυχιούχων, με συνέπεια πολλοί από εμάς να εμφανίζονται για παράδειγμα ως «υπάλληλοι διοικητικού», ενώ είχαν άλλη ειδικότητα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος. Αυτό μπορεί να έχει για παράδειγμα ως αρνητική συνέπεια σε ενδεχόμενο μελλοντικό διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη μονίμου προσωπικού την αδυναμία πολλών από εμάς να αποδείξουμε τη «συνάφεια στην εργασία», άρα να μην μπορούμε λάβουμε τα μόρια που σχετίζονται με την «ειδική εμπειρία».

Για όλους αυτούς τους λόγους καταγγέλλω δημόσια και διαμαρτύρομαι έντονα τόσο προς στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλά και προς στον Ο.Α.Ε.Δ., που ως φορείς υλοποίησης του ανωτέρω Προγράμματος όσο και προς όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, που ως φορείς υποδοχής του εν λόγω Προγράμματος, δεν πράττουν τα αυτονόητα, με αποτέλεσμα πολλοί εξ’ ημών να βιώνουν καταστάσεις εργασιακού μεσαίωνα και ανασφάλειας από μία Κυβέρνηση, η οποία ανήλθε στην εξουσία, για να προστατέψει δήθεν τους νέους επιστήμονες, που βρίσκονται και εργάζονται στη χώρα μας. Για τους ανωτέρω λόγους ως σωματείο επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας.

thepressproject.gr