Ευθέως

Κραυγαλέα ασυνέπεια

Οι διορισμοί των νέων διοικήσεων των νοσοκομείων της χώρας έγιναν με πελατειακά / κομματικά κριτήρια, αντίθετα με τις προεκλογικές διακηρύξεις της Ν.Δ. για αξιοκρατία στη δημόσια διοίκηση. Η ευθύνη είναι, δυστυχώς, του ίδιου του πρωθυπουργού και όχι μόνο του υπουργού Υγείας, ο οποίος άλλωστε έχει πολιτικό μπόι αντιστρόφως ανάλογο προς το φυσικό του μέγεθος.

Γράφει ο Σταύρος Κότσιρας

Φαντάζομαι τον πρωθυπουργό να μονολογεί:
“Μάλλον πεφόβημαι τας οικείας ημών αμαρτίας
ή τας των εναντίων διανοίας.”
(“Περισσότερο φοβούμαι τα δικά μας λάθη
παρά τα σχέδια των αντιπάλων μας.”)
(Θουκυδίδης, Ιστορίαι 1,144,1)