ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Λύση στη μετεγκατάσταση των ιχθυεμπόρων στην Ιχθυόσκαλα ζητάει ο ΟΛΒ

Θέση υπέρ των ιχθυεμπόρων που ζητούν να μεταφερθεί η επαγγελματική τους δραστηριότητα στις νέες εγκαταστάσεις της ιχθυόσκαλας, παίρνει ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου.

Σε επιστολή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης, ο διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΒ, Σωκράτης Αναγνώστου, επισημαίνει το πρόβλημα που έχει προκύψει, καθώς η μετεγκατάσταση των ιχθυεμπόρων στη νέα ιχθυόσκαλα δε θεωρείται δεδομένη, αλλά για να γίνει θα πρέπει οι ίδιοι να λάβουν μέρος σε δημόσια διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξής τους ως πλειοδοτών/ μισθωτών των αντίστοιχων χώρων που έχουν δημιουργηθεί για την άσκηση της δραστηριότητάς τους.

«Το γεγονός αυτό – επισημαίνει ο κ. Αναγνώστου – δημιούργησε εκνευρισμό στους κόλπους των εν λόγω επαγγελματιών που, ενώ ανέμεναν εύλογα την απρόσκοπτη μετεγκατάστασή τους, ήρθαν αντιμέτωποι με μία διαδικασία που δυνητικά μπορεί να παύσει τη δραστηριότητά τους, καθώς υφίσταται η πιθανότητα να υπάρξουν άλλοι ενδιαφερόμενοι που θα καλύψουν το σύνολο των αντίστοιχων χώρων δραστηριοποίησης της νέας ιχθυόσκαλας, ακόμη και για λόγους απομείωσης του ανταγωνισμού». Επιπλέον, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΒ σημειώνει ότι ο χώρος όπου τώρα δραστηριοποιούνται οι ιχθυέμποροι ανήκει στον Οργανισμό Λιμένος και μάλιστα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς που προβλέπονται από το Master Plan.