ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτωπο Ευρώπης κατά Όρμπαν: ”Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα”

Την αντίθεσή τους για την κίνηση του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν να περάσει νομοθεσία έκτακτης ανάγκης με υπερεξουσίες εξέφρασαν σε κοινή τους δήλωση πολλές ευρωπαϊκές χώρες ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Την κοινή δήλωση υπογράφουν Ελλάδα, Βέλγιο Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και Σουηδία και μέσα από αυτή φωτογραφίζουν την νομοθεσία που πέρασε πρόσφατα ο Όρμπαν.

”Σε αυτήν την άνευ προηγουμένου κατάσταση, είναι θεμιτό τα κράτη μέλη να λάβουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών τους και την αντιμετώπιση της κρίσης. Είμαστε, ωστόσο, βαθιά προβληματισμένοι για τον κίνδυνο παραβίασης των αρχών του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων που απορρέουν από την έγκριση ορισμένων επειγόντων μέτρων. Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης πρέπει να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, να είναι αναλογικά και προσωρινά, να υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο και να τηρούν τις προαναφερόμενες αρχές και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.

Δεν πρέπει να περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης ή την ελευθερία του Τύπου. Συνεπώς, υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης και καλούμε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων να εξετάσει το ζήτημα, όταν αυτό είναι απαραίτητο”.

Πηγή: newsit.gr