ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειωμένα κατά 4,2 δισ. ευρώ τα έσοδα του προϋπολογισμού σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2019

Χαμηλότερα κατά 4,2 δισ. ευρώ ήταν τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχή περίοδο του 2019, κάτι που καταδεικνύει την επίδραση της πανδημίας στην οικονομική δραστηριότητα και στα δημόσια έσοδα. Οι δαπάνες ήταν αντίστοιχα αυξημένες κατά 2 δισ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού είχε ανέλθει την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019 σε 23,451 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,942 δισ. ευρώ ή 9% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το 2019 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019. Στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020 το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 19,232 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,66 δισ. ευρώ ή 16% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020.

Με βάση τα στοιχεία για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020, καταγράφεται πρωτογενές έλλειμμα 5,864 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πλεόνασμα 313 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020 ανήλθαν στα 28,227 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 2,703 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (25,5 δισ. ευρώ). Για να δοθεί μια τάξη μεγέθους, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019 είχαν ανέλθει σε 26,137 δισ. ευρώ.

Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης απόκλισης είναι η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας ύψους περίπου 998 εκατ. ευρώ (μισθωτών και επιστημόνων), η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων), οι αυξημένες εκροές του ΠΔΕ κατά 1,928 δισ. ευρώ κυρίως λόγω των δαπανών για την αποζημίωση ειδικού σκοπού επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων, για την επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, για το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής επιχειρήσεων και για την σύσταση ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας και οι αυξημένες πληρωμές για τόκους κατά 197 εκατ. ευρώ.

Πηγή: cnn.gr