ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μην καπνίζετε ντε!

«Απαγορεύεται το κάπνισμα κοντά στο παράθυρο», γράφει η ανακοίνωση και μάλιστα εις διπλούν, που έχει τοποθετηθεί στο παράθυρο ισογείου του Νοσοκομείου του Βόλου.

Και το παράθυρο γέλασε… γιατί το παράθυρο ξέρει…

ΚΑΤ. ΛΑΜ.