ΑΠΟΨΕΙΣ

Να μετατραπεί σε μη Επιστρεπτέα η επιστρεπτέα προκαταβολή

Αριστείδης Σαββάκης
Οικονομολόγος καθηγητής
Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Μαγνησίας

 Τα νέα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση για τον περιορισμό της επέκτασης της νόσου covid οδηγούν σε μείωση του κύκλου εργασιών πολλών κλάδων της οικονομίας και κυρίως της εστίασης και του εμπορίου. Ταυτόχρονα οι υπερβολικές αυξήσεις στους λογαριασμούς του ρεύματος και του φυσικού αερίου εξαιτίας της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, αυξάνουν το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων. Ο συνδυασμός των δύο αυτών παραμέτρων δημιουργεί συνθήκες οικονομικής ασφυξίας στις επιχειρήσεις.

Ένα σημαντικό μέτρο που θα αποσυμπίεζε την διαμορφούμενη κατάσταση τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι η ΜΗ επιστροφή των χρημάτων που έλαβαν οι επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος της επιστρεπτέας προκαταβολής. Οι 700.000 επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο εν λόγω πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκαν συνολικά με ένα ποσό της τάξεως των 8 δις ευρώ περίπου. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του 5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) . Άλλωστε εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις ότι το 2021 ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας μας θα αγγίξει το 7%, τότε η επίπτωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό, της μη επιστροφής των χρημάτων της επιστρεπτέας προκαταβολής θα είναι πολύ μικρή έως μηδαμινή.

Επειδή τη δεδομένη χρονική στιγμή το Οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επεξεργάζεται ένα σχέδιο μετάθεσης της αποπληρωμής της επιστρεπτέας προκαταβολής, πρέπει να εξετάσει και την πρόταση της μη επιστροφής της.