ΥΓΕΙΑ

Πράσινο φως στο ηλεκτρικά θερµαινόµενο σύστηµα καπνού

Το πράσινο φως στο IQOS, το ηλεκτρικά θερµαινόµενο σύστηµα καπνού της Philip Morris International (PMI), έδωσε ο Οργανισµός Τροφίµων και Φαρµάκων (FDA) των ΗΠΑ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι είναι κατάλληλο για την προστασία της δηµόσιας υγείας και ενέκρινε την πώλησή του στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής.

Η απόφαση του FDA είναι αποτέλεσµα της ενδελεχούς αξιολόγησης της αίτησης της PMI προς τον Οργανισµό, που υποβλήθηκε το 2017, για την έγκριση της κυκλοφορίας του προϊόντος.

Σε αντίθεση µε τα συµβατικά τσιγάρα, το IQOS θερµαίνει -αλλά δεν καίει- τον καπνό. Είναι το πρώτο ηλεκτρικά θερµαινόµενο προϊόν καπνού που λαµβάνει άδεια πώλησης στις ΗΠΑ, σε συνέχεια του νόµου του 2009, που εξουσιοδοτεί τον FDA να ρυθµίζει τα προϊόντα καπνού, συµπεριλαµβανοµένης της εποπτείας των καινοτόµων προϊόντων.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση του FDA, «κατόπιν αυστηρής επιστηµονικής εξέτασης, ο Οργανισµός αποφάσισε ότι η έγκριση αυτών των προϊόντων για κυκλοφορία στην αγορά των ΗΠΑ είναι κατάλληλη για την προστασία της δηµόσιας υγείας, διότι -µεταξύ άλλων σηµαντικών παραγόντων που συνυπολογίστηκαν- τα προϊόντα παράγουν λιγότερα ή χαµηλότερα επίπεδα ορισµένων τοξινών συγκριτικά µε τα συµβατικά τσιγάρα».

«Ειδικότερα», επισηµαίνεται στην ανακοίνωση, «µέσω της επιστηµονικής αξιολόγησης των αιτήσεων της εταιρείας από τον FDA, των δηµοσιεύσεων µε διαδικασίες κρίσης (peer reviewed) και άλλων πηγών, ο Οργανισµός διαπίστωσε ότι το αερόλυµα που παράγεται από το σύστηµα θερµαινόµενου καπνού περιέχει λιγότερες τοξικές χηµικές ουσίες από ό,τι ο καπνός του τσιγάρου.

Παραδείγµατος χάριν, η έκθεση σε µονοξείδιο του άνθρακα από το αερόλυµα του IQOS είναι παρόµοια µε την έκθεση στο περιβάλλον, και τα επίπεδα ακρολεΐνης και φορµαλδεΰδης είναι από 89% έως 95% και από 66% έως 91% κατώτερα συγκριτικά µε αυτά των συµβατικών τσιγάρων, αντίστοιχα».

Επιπλέον, το IQOS απελευθερώνει νικοτίνη σε επίπεδα παρόµοια µε αυτά των συµβατικών τσιγάρων, υποδηλώνοντας την πιθανότητα οι χρήστες του IQOS να µπορούν να εγκαταλείψουν εντελώς τα συµβατικά τσιγάρα και να µεταβούν στην αποκλειστική χρήση του IQOS.

«?εδοµένα που έχουµε στη διάθεσή µας, αν και περιορισµένα, επίσης υποδηλώνουν ότι λίγοι είναι οι µη χρήστες καπνού που είναι πιθανό να ξεκινήσουν τη χρήση του IQOS, συµπεριλαµβανοµένων των νέων», καταλήγει η ανακοίνωση του Οργανισµού Τροφίµων και Φαρµάκων των ΗΠΑ.

Η PMI υπέβαλε εµπεριστατωµένη επιστηµονική τεκµηρίωση για την υποστήριξη αφενός της αίτησης άδειας κυκλοφορίας (Premarket Tobacco Product Application – PMTA) και αφετέρου της παράλληλης αίτησης για την έγκριση του IQOS ως «Προϊόν Καπνού Τροποποιηµένου Κινδύνου» (Modified Risk Tobacco Product Application – MRTPA), που ο FDA συνεχίζει να εξετάζει.

Προηγµένη τεχνολογία

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση του FDA, ο Ανδρέας Καλαντζόπουλος, διευθύνων σύµβουλος της PMI, είπε: «Η απόφαση του FDA να εγκρίνει την κυκλοφορία του IQOS στις ΗΠΑ είναι ένα σηµαντικό βήµα µπροστά για τους περίπου 40 εκατοµµύρια Αµερικανούς, άνδρες και γυναίκες, που καπνίζουν. Κάποιοι θα διακόψουν το κάπνισµα. Οι περισσότεροι δεν θα το διακόψουν και γι’ αυτούς το IQOS προσφέρει µια εναλλακτική επιλογή χωρίς τον καπνό του τσιγάρου.

Μόνο µέσα σε δύο χρόνια 7,3 εκατοµµύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσµο εγκατέλειψαν εντελώς το τσιγάρο και το αντικατέστησαν µε το IQOS. Η απόφαση του FDA δίνει αυτή την ευκαιρία και στους Αµερικανούς ενήλικους καπνιστές. Ολοι µας στην PMI είµαστε αποφασισµένοι να αντικαταστήσουµε τα συµβατικά τσιγάρα µε εναλλακτικά προϊόντα χωρίς τον καπνό του τσιγάρου, που συνδυάζουν προηγµένη τεχνολογία και αυστηρή επιστηµονική τεκµηρίωση. Η ανακοίνωση του FDA είναι ένα ιστορικό ορόσηµο».

Επίσης, πρόσθεσε: «Η απόφαση καθορίζει σαφείς οδηγίες για την κυκλοφορία του προϊόντος, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων µάρκετινγκ, που µεγιστοποιούν την ευκαιρία για τους ενήλικες να αντικαταστήσουν τα συµβατικά τσιγάρα, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τη µη ενδεδειγµένη χρήση του. Υποστηρίζουµε πλήρως αυτόν τον στόχο. Ο FDA έχει θέσει υψηλές προδιαγραφές και θα δουλέψουµε µαζί του για να εφαρµόσουµε την απόφαση, ώστε το IQOS να φτάσει στο κατάλληλο κοινό – τους ενήλικους καπνιστές».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Παπαστράτος, Χρήστος Χαρπαντίδης, σχολιάζοντας τις εξελίξεις αυτές ανέφερε: «Η απόφαση αυτή είναι εξαιρετικά σηµαντική για τους ενήλικους καπνιστές των ΗΠΑ, οι οποίοι θα έχουν, πλέον, πρόσβαση σε καλύτερες εναλλακτικές σε σχέση µε το τσιγάρο, όπως και τα 7,3 εκατοµµύρια καπνιστές στον κόσµο. Στην Ελλάδα όλο και περισσότεροι καπνιστές στρέφονται αποκλειστικά στο IQOS. Το εργοστάσιο της Παπαστράτος είναι έτοιµο να ανταποκριθεί στις νέες παγκόσµιες προκλήσεις».

Πηγή: real.gr