ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Προθεσμίες για δηλώσεις εποχικών

Σήμερα ξεκινούν οι πληρωμές για ειδικές αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή αλλά και για μισθούς εργαζομένων που εντάχθηκαν στον μηχανισμό Συν-Εργασία τον Ιούνιο.
Λήγει σήμερα, 31 Ιουλίου, η προθεσμία εντός της οποίας μπορούν να υποβάλουν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις οι εποχικοί εργαζόμενοι, είτε γιατί δεν έχουν επαναπροσληφθεί, είτε γιατί επαναπροσλήφθηκαν μετά την 1η Ιουνίου.

Οσοι εποχικοί εργαζόμενοι επαναπροσλήφθηκαν εντός του Ιουνίου και στη συνέχεια η σύμβασή τους τέθηκε σε αναστολή πρέπει να κάνουν μονομερή σύμβαση για το διάστημα της μη πρόσληψης και δεύτερη δήλωση, μετά τον εργοδότη τους, για το διάστημα που ισχύει η αναστολή σύμβασης.

Επίσης σήμερα ξεκινούν οι πληρωμές για ειδικές αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή αλλά και για μισθούς εργαζομένων που εντάχθηκαν στον μηχανισμό Συν-Εργασία τον Ιούνιο.

Οι πληρωμές αφορούν τις εξής κατηγορίες:

● Εργαζόμενους με μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και επιχειρήσεων-εργοδοτών τουριστικών λεωφορείων. Θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού μηνός Ιουνίου. Συνολικά το ύψος του ποσού ανέρχεται σε 3,2 εκατ. ευρώ και θα διατεθεί σε 6.393 δικαιούχους.
● Εργαζόμενους σε καθεστώς αναστολών συμβάσεων εργασίας τον μήνα Ιούνιο. Θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού για την οποία έχουν προϋπολογιστεί 56,9 εκατ. ευρώ για 124.669 δικαιούχους.
● Εργαζόμενους με μισό χρόνο εργασίας μέσω του μηχανισμού Συν-Εργασία από 15/6/2020 έως και 30/6/2020. Το κονδύλι που έχει προϋπολογιστεί για την οικονομική ενίσχυση του Δημοσίου είναι 3,8 εκατ. ευρώ για 27.920 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.
● Εργαζόμενους σε διάφορες ειδικές κατηγορίες που λαμβάνουν αποζημίωση ειδικού σκοπού. Το κονδύλι είναι ύψους 655.200 ευρώ και αφορά 159.851 δικαιούχους.

Περιθώριο έως σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου έχουν οι εποχικοί εργαζόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις, είτε γιατί δεν έχουν ακόμη επαναπροσληφθεί, είτε γιατί επαναπροσλήφθηκαν μετά την 1η Ιουνίου και κατά συνέπεια δικαιούνται για κάποιο διάστημα ειδική αποζημίωση.

Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις εποχικών που επαναπροσλήφθηκαν εντός του Ιουνίου και στη συνέχεια η σύμβασή τους τέθηκε σε αναστολή. Αυτοί θα πρέπει να κάνουν μονομερή σύμβαση για το διάστημα της μη πρόσληψης και δεύτερη δήλωση, μετά τον εργοδότη τους, για το διάστημα που ισχύει η αναστολή σύμβασης.

efsyn.gr