ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Προκήρυξη για 32 διοικητές και 150 εργαζόμενους σε κέντρα φιλοξενίας μεταναστών

Θέσεις διοικητών για τις 32 ανοικτές δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών σε όλη τη χώρα, διάρκειας ενός έτους, καθώς και 150 θέσεις έκτακτου προσωπικού για εργασία τριών μηνών στα ΚΥΤ των πέντε νησιών, του Έβρου και στις κλειστές δομές Μαλακάσας και Σιντικής Σερρών, προκήρυξε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων άρχισε σήμερα, Δευτέρα και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Παρασκευή, 10 Απριλίου.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των διοικητών στις 32 ανοικτές δομές πρέπει να είναι απόφοιτοι σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ικανότητα και εμπειρία συναφή με τα καθήκοντα της θέσης και γνώση σε καλό επίπεδο, μίας τουλάχιστον ξένης, επίσημης γλώσσας, κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 8 το βράδυ της Παρασκευής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected], με θέμα στο email «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ».

Σε ό,τι αφορά την πλήρωση 150 θέσεων έκτακτου προσωπικού στις 8 άλλες δομές, με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τριών μηνών, οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι της Παρασκευής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected], με θέμα στο email «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 3ΜΗΝΟΥ».

Η προκήρυξη αφορά υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικών καθηκόντων, για την παροχή βοηθητικών εργασιών, ενώ το βασικό κριτήριο είναι η ύπαρξη εντοπιότητας. Συνολικά θα προσληφθούν 150 άτομα στα ΚΥΤ Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου και Κω, καθώς και στις Δομές Μαλακάσας και Σιντικής, και συγκεκριμένα:

  • ΚΥΤ Λέσβου: 30 άτομα
  • ΚΥΤ Κω: 15 άτομα
  • ΚΥΤ Λέρου: 15 άτομα
  • ΚΥΤ Σάμου: 20 άτομα
  • ΚΥΤ Χίου: 20 άτομα
  • ΚΥΤ Φυλακίου Έβρου: 10 άτομα
  • Δομή Μαλακάσας Αττικής: 20 άτομα
  • Δομή Σιντικής Σερρών: 20 άτομα

Πηγή: ethnos.gr