ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Πρόσληψη διοικητικής υπαλλήλου στο Νοσοκομείο Βόλου

Παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του διοικητή του ΓΝ Βόλου «Αχιλλοπούλειο», Γιάννη Ντόκου και της προϊσταμένης γραμματείας, Ευφροσύνης Τσιλοχρήστου, και ανέλαβε υπηρεσία η Μαρία Μητρίτσια, κλάδου ΔΕ διοικητικών γραμματέων για την ενίσχυση και  κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Νοσοκομείου.