ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύγχυση με την άδεια μητρότητας: 4 ή 6 μήνες, με ή άνευ αποδοχών;

Με το νέο εργασιακό καταργήθηκε προηγούμενη δυνατότητα, όπου για τους νέους γονείς προβλεπόταν 4μηνη άδεια άνευ αποδοχών, διαζευκτικά ο ένας εκ των δύο.

Ο ΟΑΕΔ διαφημίζει στον ιστότοπό του 6μηνη άδεια μετ αποδοχών για τη νέα μητέρα, αλλά το υπουργείο Εργασίας επιμένει και… προσφέρει 4μηνη άδεια και μάλιστα με μόλις δύο μήνες με αμοιβή…

Με το νέο εργασιακό καταργήθηκε προηγούμενη δυνατότητα (ν.4075 άρθρο 50) όπου για τους νέους γονείς προβλεπόταν 4μηνη άδεια άνευ αποδοχών, διαζευκτικά ο ένας εκ των δύο, προκειμένου να προσαρμοστούν καλυτέρα με την έλευση του νέου μέλους της οικογένειας. Με το νέο νόμο (ν.4808/21 για το εργασιακό, τη 10ωρη εργασία χωρίς υπερωρίες κ.α.) που τέθηκε σε ισχύ από 19/6/21 παρέχεται η ίδια ευχέρεια (4μηνη άδεια ανατροφή τέκνου) και στους δύο γονείς, υπό την προϋπόθεση ότι εργάζονται συνεχώς στον ίδιο εργοδότη για τουλάχιστον 12 μήνες. Εκ των τεσσάρων μηνών που θα λείψουν από την εργασία τους θα λάβουν αποδοχές μόνο δύο μηνών από τον ΟΑΕΔ και μάλιστα στο ύψος του βασικού μισθού.

Ωστόσο, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ αναφέρεται η ευχέρεια της μητέρας για 6μηνη άδεια και μάλιστα με καταβολή μισθών από τον Οργανισμό για το συνολικό διάστημα απουσίας.

Συγκεκριμένα αναφέρεται τον ιστότοπο του ΟΑΕΔ:

«Με το άρθρο 142 του ν. 3655/08 (ΦΕΚ 58 Α/3-4-2008) εγκρίθηκε η χορήγηση ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, διάρκειας έως έξι (6) μηνών την οποία δικαιούνται οι μητέρες οι οποίες είναι ασφαλισμένες στον Ε.Φ.Κ.Α.-τ. ΙΚΑ–ΕΤΑΜ και απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα… με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση… Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη, μετά τη λήξη της άδειας κυοφορίας και λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004-2005, ή και της ετήσιας κανονικής άδειας, εφόσον προβλέπεται η χορήγησή της με βάση τις ετήσιες προθεσμίες…»

Άλλα ο ΟΑΕΔ, άλλα το υπουργείο…

Άρα, τουλάχιστον για τις μητέρες, εξακολουθεί να υφίσταται πιο ευνοϊκό καθεστώς, το οποίο θεσμοθετήθηκε το 2008 και επεκτάθηκες σε περισσότερες μητέρες το 2011…

Γι αυτή την δυνατότητα το υπουργείο Εργασίας δεν αναφέρει το παραμικρό.

Αντιθέτως,έρχεται τώρα το υπουργείο Εργασίας με εγκύκλιό του και διαφημίζει:

«Η γονική άδεια διάρκειας 4 μηνών χορηγείται συνεχόμενα ή τμηματικά και για τους δύο γονείς με επίδομα από τον ΟΑΕΔ για τους δύο πρώτους μήνες, ίσο με τον κατώτατο μισθό. Μόνη προϋπόθεση είναι η επί 1 έτος απασχόληση του εργαζόμενου στον ίδιο εργοδότη. Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, οι γονείς έχουν δικαίωμα να πάρουν άδεια και για αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη. Κατ’ εξαίρεση, γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων δικαιούνται να λάβουν τη γονική άδεια για κάθε παιδί ξεχωριστά, διακεκομμένα ή και συνεχόμενα, χωρίς να μεσολαβήσει ένας χρόνος πραγματικής υπηρεσίας…»

Η αλήθεια είναι ότι το καθεστώς των γονικών αδεών έγινε αισθητά χειρότερο για τις μητέρες. Και όποια νέα γυναίκα διατυπώσει το σχετικό αίτημα για 6μηνη άδεια, θα αντιμετωπίσει προβλήματα στην εργασία της λόγω πολυνομίας και διπλού δικαιώματος.

Από την άλλη, όντως το καθεστώς γίνεται ευνοϊκότερο για τους πατεράδες, αφού βελτιώνεται κατά τι η παροχή (δίμηνη αμοιβή από τον ΟΑΕΔ, ήτοι 1.300 ευρώ μεικτά, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα απολέσει… τέσσερις πλήρεις μισθούς από τη δουλειά του).

Απλώς ο κ.Χατζηδάκης ήθελε να εμφανίσει αποτελέσματα και δήθεν κίνητρα για την οικογένεια. Και αυτό την στιγμή που επιβάρυνε τα νέα ζευγάρια με το ελαστικό 8ωρο, τις απλήρωτες υπερωρίες, την υποχρεωτική «κατσαρή» (πρωί-βράδυ) βάρδια στην μερική απασχόληση κ.α. Ανατρέποντας ουσιαστικά την ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των νέων ζευγαριών και επιβαρύνοντας δραματικά το Δημογραφικό.

Ασφαλιστικό κενό…

Επίσης για το… απλήρωτο δίμηνο δεν θα υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη του εργαζομένου-νέου πατέρα (σ.σ. στο βαθμό που η μητέρα θα μπορέσει τελικά να κάνει χρήση της προγενέστερης και πιο ευνοϊκής διατάξεις για τις γονικές άδειες), άρα δεν αναγνωρίζεται ως πραγματική υπηρεσία για την συνταξιοδότηση και ο μισθωτός θα πρέπει να αναγνωρίσει αυτό τον χρόνο καταβάλλοντας το ανάλογο τίμημα.

Εξαιρούνται οι τύποις εργολάβοι

Και με την νέα διάταξη Χατζηδάκη η εν λόγω ρύθμιση περιορίζεται στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα (στο δημόσιο μπορούν κα λαμβάνουν εφάπαξ το μειωμένο ωράριο, κατά συνέπεια η νέα μητέρα δύναται να λείψει από την υπηρεσία της ακόμη και 1,5 έτος συνεχώς). Δεν λαμβάνουν όμως κάποια στηρίξει οι τύποις ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι, εν τοις πράγμασι, προσφέρουν εξαρτημένη εργασία και μισθωτές υπηρεσίες και απλώς αμείβονται με το «μπλοκάκι»…

ieidiseis.gr