ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Τα νέα για τη μεγάλη πληρωμή του ΟΠΕΚΕΠΕ, πότε φεύγει η «δισκέτα» στην τράπεζα

Η μεγάλη πληρωμή του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στην τελική ευθεία. Πότε φεύγει η «δισκέτα» στην τράπεζα.

Η μεγάλη πληρωμή του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στην τελική ευθεία και δεν αποκλείεται να ξεκινήσει ακόμη και μέσα στις επόμενες 48 ώρες, ωστόσο αυτό δεν είναι ξεκάθαρο.

Όπως φαίνεται έχει ανοίξει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο δρόµος για την προκαταβολή του τσεκ στον ταχύτερο δυνατό χρόνο. Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες, ο προγραµµατισµός δείχνει ως πρώτο στόχο η δισκέτα να σταλεί στην Τράπεζα Πειραιώς ακόµα και την ερχόµενη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, αλλά όπως είναι γνωστό υπάρχει περιθώριο να γίνει αυτό μερικές μέρες αργότερα έως και τις 25 Οκτωβρίου.

Σε κάθε περίπτωση η 16η Οκτωβρίου είναι η πρώτη ηµεροµηνία που η Κοµισιόν έχει θέσει ως τυπικά δυνατή για την πληρωµή της ενιαίας ενίσχυσης του 2020 στα κράτη-µέλη.

Αν η υπόθεση με τις πληρωµές δεν «κλείσει» µέχρι την επόµενη Παρασκευή, τότε η πίστωση του τσεκ ύψους περί τα 750 εκατ. ευρώ θα µεταφερθεί την εβδοµάδα 19 µε 23 Οκτωβρίου.

Όσον αφορά τώρα τις αποζηµιώσεις λόγω της θεοµηνίας του «Ιανού», ανακοινώθηκε και επίσηµα από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ότι θα δοθεί µέσα στον Οκτώβριο µία προκαταβολή χωρίς περιορισµούς και αφού προηγηθεί τροποποίηση του Κανονισµού του ΕΛΓΑ. Επιπλέον, σύµφωνα µε την απάντηση του υπουργού Μάκη Βορίδη, σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρου Αραχωβίτη, µέχρι τις αρχές Ιανουαρίου, µε τις οριστικές δηλώσεις, θα γίνει και η εξόφληση του συνόλου της αποζηµίωσης των πληγέντων παραγωγών, για το 100% της ζηµιάς που έχουν υποστεί.

Μέσα στον επόµενο µήνα, και µετά την πίστωση της προκαταβολής του τσεκ, δροµολογούν οι αρµόδιοι των πληρωµών να τακτοποιηθούν ορισµένες εκκρεµότητες τόσο από τα προγράµµατα όσο και από τις ενισχύσεις της περσινής χρονιάς. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, αναφορικά µε τα προγράµµατα υπάρχουν κάποια υπόλοιπα που σχετίζονται µε εντάσεις και αιτήσεις θεραπείας στη Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία του έτους 2019. Όσον αφορά την ενιαία, τα απλήρωτα έχουν να κάνουν µε «κολλήµατα» λόγω δασικών χαρτών και υπολογίζονται σε ένα ποσό της τάξης των 6 εκατ. ευρώ.

Από τέλη Νοεµβρίου, µε πιθανότερο στις αρχές ∆εκεµβρίου, προγραµµατίζεται να πιστωθούν οι προκαταβολές των προγραµµάτων, Νιτρορύπανση, Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία και Αυτόχθονες φυλές ζώων του έτους 2020.

Με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ όμως γίνεται γνωστό ότι επιτρέπονται συγκεκριμένες διορθώσεις και αναπροσαρμογές της ΕΑΕ λόγω προφανών σφαλμάτων

Συγκεκριμένα οι αιτήσεις ενίσχυσης, οι αιτήσεις στήριξης ή αιτήσεις πληρωμής που υποβάλει ο δικαιούχος μπορούν να διορθώνονται και να προσαρμόζονται μετά την υποβολή τους σε περιπτώσεις προφανών σφαλμάτων τα οποία αναγνωρίζει η αρμόδια αρχή βάσει συνολικής αξιολόγησης της συγκεκριμένης περίπτωσης και υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος ενήργησε καλή τη πίστει.

Η αρμόδια αρχή δύναται να αναγνωρίζει προφανή σφάλματα μόνον εφόσον μπορούν να διαπιστωθούν απευθείας στο πλαίσιο τυπικού ελέγχου των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα τα οποία υποβάλλονται στη αίτηση ενίσχυσης. Το προφανές πρέπει να είναι δυνατόν να εντοπισθεί και να προκύπτει είτε από τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρηθεί στην αίτηση είτε από τα έγγραφα που έχουν ήδη επισυναφθεί σε αυτή.

Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε προφανή σφάλματα. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιβάλλονται κυρώσεις ακόμα και σε περίπτωση που ο ελεγκτής διαπιστώσει την ύπαρξη προφανούς σφάλματος χωρίς αυτό να έχει γνωστοποιηθεί από τον παραγωγό, ακόμα και κατά τη διάρκεια ή μετά τον έλεγχο.

Ο ελεγκτής πρέπει να είναι πεπεισμένος ότι ο γεωργός έχει ενεργήσει καλή τη πίστει. Πρέπει να αποκλείεται κάθε περίπτωση απάτης και αυτός που οφείλει πρώτος να αποδείξει ότι πρόκειται για προφανές λάθος είναι ο ίδιος ο γεωργός. Αν ο γεωργός διαπράξει το ίδιο ή παρόμοιο λάθος περισσότερες από μία φορές, οι πιθανότητες να πρόκειται για προφανές λάθος είναι πολύ πιο περιορισμένες.

Επισημαίνεται ότι, η απόφαση για τη χρησιμοποίηση ή όχι της έννοιας «προφανές λάθος» εξαρτάται από το σύνολο των γεγονότων και περιστάσεων τις οποίες επικαλείται ο γεωργός. Η αρμόδια αρχή πρέπει να είναι βέβαιη για τον προφανή χαρακτήρα του εν λόγω λάθους. Συνεπώς δεν πρέπει να γίνεται συστηματική χρήση του όρου «προφανές λάθος» αλλά μόνο κατόπιν εξέτασης κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για ακούσια λάθη που δεν υποκρύπτουν δόλο.

ieidiseis.gr