ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ΚΕΠΕ «βλέπει» στο 2,6% τους ρυθμούς ανάπτυξης στο πρώτο εξάμηνο

Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από τους δείκτες, που επεξεργάζεται το ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών), καθώς οδηγούν σε αύξηση του ΑΕΠ κοντά στις ετήσιες προβλέψεις για το 2020, χωρίς να ενσωματώνεται το συνήθως «καυτό» τρίτο τρίμηνο του Τουρισμού.

Πάνω από τον πήχη των επίσημων εκτιμήσεων κινούνται και οι μετρήσεις για το 2019, αφού οδηγούν σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,3%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), εκτιμάται ότι ο μέσος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 και ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για το σύνολο του 2019 θα διαμορφωθούν στο 2,5% και 2,3%, αντίστοιχα. Οι προβλέψεις αυτές ενσωματώνουν τα επίσημα δημοσιευμένα (προσωρινά) στοιχεία για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2019, καθώς και την εκτίμηση ρυθμού μεταβολής 2,7% για το τέταρτο τρίμηνο.
Για το πρώτο εξάμηνο του 2020, το υπόδειγμα προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,6%, στη βάση των εκτιμήσεων της τάξεως του 3,2% και 2% για το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2020, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, η ελληνική οικονομία ακολουθεί πλέον μια σταθερή τροχιά ανάκαμψης, στη βάση της σημαντικής προόδου που έχει επιτευχθεί σε όρους ολοκλήρωσης των προγραμμάτων προσαρμογής και εξισορρόπησης των δημοσιονομικών μεγεθών που στηρίζουν, μεταξύ άλλων, την περαιτέρω υποχώρηση της αβεβαιότητας και την προοδευτική ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης.

Ταυτόχρονα, όμως, η αναπτυξιακή δυναμική παραμένει συγκρατημένη, αντανακλώντας την υποτονική άνοδο της ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης και την έλλειψη σταθερότητας αναφορικά με την ενίσχυση των επενδύσεων.
Πηγή: iefimerida.gr