ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΠΑΣΟΚ (αν) είναι εδώ και ενώνει τον λαό!

Με περισπούδαστο ύφος περιδιάβαινε χθες την πλατεία Ελευθερίας παλιός ΠΑΣΟΚ-άρχης της Μαγνησίας, βλέποντας απογοητευμένος τη μικρή συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργιακή κινητοποίηση.

«Όταν ήμουν εγώ, κατέβαζα στις πορείες χιλιάδες, αυτοί εδώ δε μπορούν ούτε την πλατεία να γεμίσουν» έλεγε σε όποιον είχε διάθεση να τον ακούσει και μαζί θυμούνταν τις… ένδοξες εποχές του σοσιαλισμού!

ΚΑΤ. ΛΑΜ.