ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Υδράργυρος στο νερό του Σέσκλου – Απαγορεύτηκε η υδροδότηση

Μετά από ενημέρωση της Διεύθυνσης Υγείας Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων περί υπέρβασης της παραμετρικής τιμής του υδραργύρου (Hg) στο δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ. Σέσκλου και παρά το γεγονός ότι στην ανάλυση της ΔΕΥΑΜΒ για το ίδιο δείγμα δεν παρουσιάζεται υπέρβαση, η ΔΕΥΑΜΒ λειτουργώντας από την σκοπιά της ασφάλειας, απαγορεύει στους καταναλωτές της Τ.Κ. Σέσκλου, να κάνουν χρήση του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (πόση, μαγείρεμα, προπαρασκευή τροφής) μέχρι να διασφαλισθεί ότι το νερό του δικτύου πληροί τις απαιτήσεις της ΚΥΑ Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322.