ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Υπογράφονται συμβάσεις για έργα αποχέτευσης σε Αγριά και Ν. Αγχίαλο

Την προσεχή εβδομάδα και συγκεκριμένα την Τετάρτη 26/2, στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ συνομολογούνται οι συμβάσεις για τα έργα:

Επέκταση Ε.Ε.Λ. για την υποδοχή των λυμάτων των οικισμών Γ’ προτεραιότητας Αγριάς και Ν. Αγχιάλου, προϋπολογισμού 12.600.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Σύνδεση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νέας Αγχιάλου Δ. Βόλου με ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ, Προϋπολογισμού 7.550.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της υπηρεσίας στην επίβλεψη του χρηματοδοτούμενου υποέργου: «Επέκταση ΕΕΛ για την υποδοχή των λυμάτων των οικισμών Γ’ προτεραιότητας Αγριάς και Ν. Αγχιάλου», προϋπολογισμού 506.992,50 € πλέον Φ.Π.Α.

Η κατασκευή αυτών των έργων, σε συνδυασμό με τα ήδη εκτελούμενα για το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στην Ν. Αγχίαλο και τα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Αγριάς και Αγ. Στεφάνου που έχουν ολοκληρωθεί και λειτουργούν, αποδίδει ένα πλήρες πλαίσιο προστασίας του Παγασητικού από τα αστικά λύματα και η συνολική ακτογραμμή του Δήμου Βόλου αποκτά νέες δυνατότητες ανάπτυξης.

Την εβδομάδα που πέρασε ο βιολογικός καθαρισμός δέχθηκε 283.000  κυβικά μέτρα λυμάτων και πραγματοποίησε άριστη επεξεργασία όπως φαίνεται στον πίνακα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣΕΙΣΟΔΟΣ (mg/l) ΕΞΟΔΟΣ (mg/l ) ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ (mg/l )ΑΠΟΔΟΣΗ (%)
BOD Οργανικό φορτίο 265 14 25 95
COD Οργανικό φορτίο 533 70 90 87
TSS Αιωρούμενα στερεά 313 35 35 90
N-NH3 Αμμωνία 29,3 0,4 2,0 98,5
P Φώσφορος 7,5 1,2 2,0 84

Παράλληλα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες γενικευμένης αντικατάστασης των σωληνώσεων στο αντλιοστάσιο ομογενοποίησης των ΕΕΛ, κατασκευής του 1998. Οι νέες σωληνώσεις είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316.

Ολοκληρώθηκαν επίσης οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην οδό Τοπάλη από Δημητριάδος μέχρι Αργοναυτών, ώστε να ακολουθήσουν οι εργασίες του Δήμου για την μετατροπή της οδού σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.

70% πηγαίο το νερό την περασμένη εβδομάδα

Την εβδομάδα που πέρασε παρήχθησαν  294.000 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού,  από τα οποία 205.000 κυβικά μέτρα ήταν πηγαίο νερό ή το 70 % της συνολικής ποσότητας. Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΜΒ αντιμετώπισαν 42 βλάβες του δικτύου ύδρευσης.

Κατά το τελευταίο δίμηνο, πραγματοποιήθηκαν 65 νέες συνδέσεις ύδρευσης και 170 νέες συνδέσεις αποχέτευσης, που αφορούν στα νέα δίκτυα Αγριάς και Ιωλκού. Από τις 3/3/2020 μπορούν να υποβάλουν αιτήματα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και οι κάτοικοι του Αγ. Στεφάνου.