ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Χρηματοδότηση 175.000 ευρώ στο Κ.Υ Ζαγοράς

Με το ποσό των 175.000 ευρώ χρηματοδοτείται το Κέντρο Υγείας Ζαγοράς από το Υπουργείο Οικονομίας, προκειμένου να προχωρήσει σε επισκευαστικές εργασίες.
Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ συνολικά σε δομές περίθαλψης θα δοθεί το ποσό των 5.462.123 ευρώ. Να σημειωθεί ότι το ΚΥ Ζαγοράς είναι το μόνο που χρηματοδοτείται σε επίπεδο Μαγνησίας.
Συγκεκριμένα, οι 175.000 ευρώ, αφορούν σε επισκευαστικές εργασίες στις κτιριακές υποδομές, κατασκευή νέας στέγης και αντικατάσταση των συστημάτων θέρμανσης.