ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Χρ. Μπουκώρος: Εξορθολογισμός θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και έργων

Ένα από τα σημαντικότερα νομοσχέδια της κυβέρνησης, αυτό των δημοσίων συμβάσεων,  είχε σήμερα την τιμή να εισηγηθεί ο βουλευτής Μαγνησίας και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Ν.Δ. Χρήστος Μπουκώρος, στην κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών  Παραγωγής – Εμπορίου και Εθνικής Άμυνας – Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.

Κατά την εισήγησή του ο βουλευτής Μαγνησίας τόνισε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο αποτελεί προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρεί μια ολιστική αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων, με απώτερο σκοπό την ουσιαστική απεμπλοκή των διαδικασιών από τον κυκεώνα της ατέρμονης και αναποτελεσματικής γραφειοκρατίας που παρεμποδίζει πλήθος έργων και επενδύσεων στη χώρα μας. «Εξάλλου, ο τρόπος που υλοποιούνται οι δημόσιες συμβάσεις για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και ο τρόπος που υλοποιούνται τα δημόσια έργα είναι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την οικονομία, την κοινωνία και τη δημόσια διοίκηση της χώρας» όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά, στην έναρξη της τοποθέτησής του, ο Χρήστος Μπουκώρος. Την ίδια στιγμή τόνισε ότι «είναι πολύ σπουδαίο να ολοκληρώνονται τα δημόσια έργα στον πρέποντα χρόνο,  ώστε να μην μειώνεται η υπεραξία τους».

Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο βουλευτής Μαγνησίας αναφέρθηκε στο συνεχές πρόβλημα των δημοσίων συμβάσεων, που κληροδότησε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο και λαμβάνει τέλος μαζί με τις ατέρμονες γραφειοκρατικές διαδικασίες που καθυστερούσαν πλήθος δημοσίων έργων και επενδύσεων.

«Εμείς στη Νέα Δημοκρατία, σεβόμενοι πλήρως τις προεκλογικές δεσμεύσεις μας και με ισχυρή λαϊκή εντολή, υλοποιούμε μια σειρά από καίριες αλλαγές στον νόμο 4412/2016 – ένα νόμο που τροποποιήθηκε 385 φορές επί ΣΥΡΙΖΑ! Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου που θα συμβάλει στην κατασκευή ποιοτικότερων δημοσίων έργων, θα προάγει τη σύντμηση του σημερινού χρόνου εκτέλεσης τους και θα θεμελιώνει ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ αναδόχου και Δημοσίου.

Το σύστημα των δημοσίων συμβάσεων γίνεται πιο ευέλικτο και σύγχρονο, με κύριο στόχο την ταχεία εκκίνηση της δημοπράτησης έργων ειδικής σημασίας για την οικονομία της χώρας, όπως και μεγάλων έργων βασιζόμενων σε ιδιωτικές επενδύσεις. Επίσης, αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το φαινόμενο των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών στα έργα, γεγονός που παρεμπόδιζε την ολοκλήρωσή τους.

Εξάλλου, ο εξορθολογισμός και η βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει όλες τις δημόσιες συμβάσεις, η αντιμετώπιση των διαπιστωμένων αδυναμιών, αλλά και η λελογισμένη ένταξη μέτρων εκσυγχρονισμού, τόσο με στοχευμένες τροποποιήσεις κρίσιμων διατάξεων, όσο και με την εισαγωγή νέων άρθρων αποτελούν τη βάση αυτού του σημαντικού νομοσχεδίου, το οποίο εισήχθη σήμερα για επεξεργασία στις επιτροπές της Βουλής και αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια την ερχόμενη εβδομάδα» τόνισε ο βουλευτής Μαγνησίας.

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προωθείται η αναμόρφωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (ν. 4412/2016, ν.3978/2011, ν.3433/2016) που αφορά στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων φορέων του δημοσίου.

Επίσης, ρυθμίζονται θέματα προγραμματισμού δημοσίων συμβάσεων στον τομέα Άμυνας και της ασφάλειας, καθώς τροποποιείται- συμπληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο (ν.3883/2010, ν.3978/2011, ν.3433/2006).

Επιπλέον,  εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στην τροποποίηση των διατάξεων αναφορικά  με τη λειτουργία Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Ελληνικής  Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.  και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε..

Επιπροσθέτως, ρυθμίζονται θέματα του ΤΕΕ και θέματα που διασφαλίζουν την προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία στα δημόσια κτίρια.

Εισάγονται διατάξεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων μέσω του  Προγράμματος «e-Λιανικό», αποβλέποντας στην εισαγωγή όλων των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες του ψηφιακού εμπορίου που επιτάσσει η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει στην αγορά η πανδημία του κορωνοϊού.

Εισέρχονται τροποποιήσεις στη νομοθεσία για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ρυθμίζονται θέματα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως η προώθηση της ψηφιοποίησης των φυσικών φακέλων των οικοδομικών αδειών. Τέλος, εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων.