ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Χωρίς υπερβάσεις η ατμόσφαιρα στο Βόλο

Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος:

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού  που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια  pm 10 κατέγραψαν  στις 26  Ιουλίου μέσο όρο τιμών 24  μg/m3,  στις 27 Ιουλίου μέσο όρο τιμών  28 μg/m3 και στις 28 Ιουλίου μέσο όρο τιμών  33 μg/m3.

Τα pm 2,5 κατέγραψαν στις 26  Ιουλίου μέσο όρο τιμών  13 μg/m3,  στις 27 Ιουλίου μέσο όρο τιμών  12 μg/m3 και στις 28 Ιουλίου μέσο όρο τιμών   15 μg/m3.

Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία,  το όριο για τα pm 2,5  είναι  25 μg/m3 (μέση ετήσια τιμή).

Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr