ΥΓΕΙΑ

50 χαμένες μέρες για τις 50 κλίνες ΜΕΘ

Πώς το έργο –δωρεά της Βουλής– για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», παρότι είχε χαρακτηριστεί υπερεπείγον και είχαν κινηθεί εξαιρετικά γρήγορα οι διαδικασίες, καθυστέρησε σχεδόν δύο μήνες. ● Γιατί αναγκάστηκε η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών να ανακαλέσει την αρχική απόφαση της δημόσιας εταιρείας ΚΤΥΠ (Κτιριακές Υποδομές) και να αναθέσει τελικά το έργο στην εταιρεία η οποία είχε προσφύγει. ● Θριαμβολογίες για τα 50 κρεβάτια, που έγιναν 12 – κι αυτά δανεικά!
Περίσσεψαν οι θριαμβολογίες για το «θαύμα» της κατασκευής μονάδας με 50 κλίνες εντατικής θεραπείας στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» που εγκαινίασε ο πρωθυπουργός προχθές, χωρίς όμως να λειτουργούν ακόμη παρά μόνον οι 12 λόγω έλλειψης προσωπικού. Ωστόσο, αν και υπερεπείγον, το έργο καθυστέρησε σχεδόν δύο μήνες, καθώς αρχικά είχε ανατεθεί σε άλλη εταιρεία από εκείνη που το υλοποίησε.

Υπεύθυνη για την κατασκευή είναι η δημόσια εταιρεία ΚΤΥΠ (Κτιριακές Υποδομές) με χορηγία 8 εκατομμυρίων ευρώ από τη Βουλή των Ελλήνων, ύστερα από αίτημα που υπέβαλε με επιστολή του ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας στα τέλη Μαρτίου, μόλις δηλαδή ξεκινούσε το λοκντάουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΥΠ αποφάσισε στις 7 Μαΐου 2020 να αναθέσει το έργο στην ένωση των εταιρειών ΑΚΤΩΡ-ΤΟΜΗ. Ομως, στις 25 Ιουνίου 2020, μετά από απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), αναγκάστηκε να ανακαλέσει την αρχική απόφαση και να το αναθέσει στην εταιρεία ΕΚΤΕΡ η οποία είχε προσφύγει.

Ποιος έχει την ευθύνη που χάθηκαν αυτές οι 50 μέρες μεταξύ 7ης Μαΐου και 25ης Ιουνίου; Την απάντηση μας δίνει η ίδια η απόφαση 652/2020 της ΑΕΠΠ που εξέτασε την προσφυγή αλλά και τα έγγραφα μέσα από τα οποία η ΚΤΥΠ ως αναθέτουσα αρχή προσπαθούσε να στηρίξει την αρχική της επιλογή, δηλαδή την ΑΚΤΩΡ. Οπως αναφέρεται σχετικά:

1) Για την υλοποίηση ακολουθήθηκαν υπερεπείγουσες διαδικασίες βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 13/4/2020. Η ΚΤΥΠ δεν προχώρησε σε διαγωνισμό, αλλά στις 23 Απριλίου κάλεσε 6 εταιρείες να υποβάλουν προσφορές: ΑΚΤΩΡ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ, ΕΚΤΕΡ, ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, ΕΡΕΤΒΟ. Μεταξύ των εταιρειών περιλαμβάνονται κάποιες από τις μεγαλύτερες του κλάδου, γεγονός που αντανακλά τη δίψα του κατασκευαστικού κλάδου να πάρει έστω και ένα μικρό έργο, ελλείψει των μεγαλυτέρων.

2) Στις 29/4 ανοίχτηκαν οι προσφορές σύμφωνα με τις οποίες παρείχαν έκπτωση 21% η Ενωση ΑΚΤΩΡ-ΤΟΜΗ (η εμφάνιση της ΤΟΜΗ, αν και δεν είχε αρχικά προσκληθεί, ανεδείχθη αργότερα ως αιτία ακύρωσης), 14% η ΕΚΤΕΡ, 11% η ΙΝΤΡΑΚΑΤ, 11% η ΕΡΕΤΒΟ, 10% η ΑΒΑΞ και 0% η ΤΕΡΝΑ.

3) Η δέσμευση για ολοκλήρωση του έργου σε δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης αναλήφθηκε από όλους πλην της ΤΕΡΝΑ. Ετσι, το Δ.Σ. της ΚΤΥΠ αποφάσισε στις 7 Μαΐου να αναθέσει το έργο στην «Ενωση ΑΚΤΩΡ-ΤΟΜΗ» που έδινε τη μεγαλύτερη έκπτωση.

4) Η προσφυγή που τελικά ακύρωσε την ανάθεση κατατέθηκε στις 18 Μαΐου από την ΕΚΤΕΡ, που είχε δώσει τη δεύτερη μεγαλύτερη έκπτωση (14%). Στην προσφυγή αναφέρονταν τέσσερις λόγοι ακύρωσης: α) ότι η ένωση ΑΚΤΩΡ-ΤΟΜΗ δεν είχε προσκληθεί στον διαγωνισμό, β) ότι η ΑΚΤΩΡ είχε υποβάλει ψευδή δήλωση πως δεν έχει οφειλές προς το Δημόσιο σε εκκρεμότητα, γ) ότι η έκπτωση 21% ήταν ασυνήθιστα μεγάλη, και δ) ότι η ΑΚΤΩΡ-ΤΟΜΗ δεν είχε αναλάβει εγγράφως την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο εντός διμήνου.

5) Η ΑΕΠΠ συνεδρίασε στις 4 Ιουνίου 2020 για να εξετάσει το αίτημα της ΕΚΤΕΡ. Στη διαδικασία παρενέβησαν υπέρ της απόρριψης της προσφυγής τόσο η ΑΚΤΩΡ-ΤΟΜΗ όσο και η ίδια η ΚΤΥΠ. Δηλαδή, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΥΠ είχε πάρει απόφαση από τις 25 Μαΐου ότι οι ισχυρισμοί της ΕΚΤΕΡ δεν έχουν βάση και πρέπει να απορριφθούν. Αίσθηση προκαλεί η διατύπωση ειδικά για τον δεύτερο λόγο της προσφυγής καθώς η ΚΤΥΠ δέχεται ότι «η απάντηση μέλους της ένωσης και συγκεκριμένα της ΑΚΤΩΡ ότι δεν έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων κρίνεται ότι δεν αποτελεί σοβαρή ψευδή δήλωση, που αποτελεί λόγο αποκλεισμού» και αυτό διότι, όπως αναφέρει παρακάτω, αφορά παλαιότερες οφειλές…

6) Η ΑΕΠΠ όμως διαμόρφωσε διαφορετική γνώμη. Στις 9 Ιουνίου εξέδωσε την απόφαση και δέχθηκε τον πρώτο, τον δεύτερο και τον τέταρτο λόγο της προσφυγής. Ετσι, ακυρώθηκε η ανάθεση στην ΑΚΤΩΡ-ΤΟΜΗ και αποφασίστηκε στις 25 Ιουνίου νέα ανάθεση στην ΕΚΤΕΡ.

Στις 30 Ιουλίου 2020, υπεγράφη η σύμβαση προκειμένου να ξεκινήσει το έργο. Στην τελετή της υπογραφής, πάντως, ο πρόεδρος της Βουλής Κ. Τασούλας, ως χορηγός του έργου, περιέγραψε τις δυσκολίες κάπως διαφορετικά, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ: «Κινηθήκαμε με ρυθμούς ασθματικούς. Ηταν πολύ γρήγοροι για να είμαστε στην ευχάριστη θέση να υπογράφεται σήμερα η σύμβαση μεταξύ ΚΤΥΠ και της κατασκευαστικής εταιρείας ΕΚΤΕΡ» και υπογράμμισε ότι ήταν σημαντικό ότι και οι τρεις εταιρείες που αναδείχθηκαν από τον διαγωνισμό ανάδειξης της κατασκευάστριας εταιρείας, δηλαδή η ΕΚΤΕΡ, ο ΑΚΤΩΡ και η ΙΝΤRΑΚΑΤ, αποποιήθηκαν προκαταβολικά το δικαίωμά τους να κάνουν προσφυγή ασφαλιστικών μέτρων στα διοικητικά δικαστήρια και αποδέχθηκαν το αποτέλεσμα μιας προδικαστικής κρίσης από μια Ανεξάρτητη Αρχή, σεβόμενοι και αντιλαμβανόμενοι την κοινωνική σημασία και την ανάγκη γρήγορης ολοκλήρωσης αυτού του έργου».

Εγκαίνια με δανεικά κρεβάτια!
Με δανεικά κρεβάτια έγιναν προχθές τα εγκαίνια της μονάδας ΜΕΘ στο «Σωτηρία»! Σαν να μην έφτανε που η κυβέρνηση της Ν.Δ. σφυρίζει αδιάφορη για τη στήριξη του ΕΣΥ την ώρα που η πανδημία δείχνει τα δόντια της. Σαν να μην ήταν αρκετό που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε σε πανελλαδική σύνδεση τη νέα μονάδα 50 κλινών ΜΕΘ, από τις οποίες ωστόσο θα λειτουργήσουν άμεσα (;) μόνον οι 12, με απόσπαση γιατρών από σχεδόν όλα τα νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου.

Το έκανε και με δανεικά κρεβάτια, τα οποία μάλιστα έφερε -και στη συνέχεια απέσυρε- προμηθεύτρια εταιρεία αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της σκηνοθεσίας των τηλεοπτικών εγκαινίων. Κάποτε η Ν.Δ. σχολίαζε τα «εγκαίνια με τους μουσαμάδες». Η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν φάρσα, έστω και υπό τραγικές συνθήκες…
Ντα.Β.

efsyn.gr