ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΓΠΚΒ: Ύφεση βαθύτερη των εκτιμήσεων
Ύφεση χειρότερη από τις αρχικές προβλέψεις αναμένει για φέτος το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή(ΓΠΚΒ), δεδομένου ότι η συρρίκνωση του ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο…