εκπομπές άνθρακα

Μειώθηκαν κατά 7% το 2020 οι παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα, λόγω των περιορισμών της πανδημίας
Οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώθηκαν κατά περίπου 7% το 2020 σε σχέση με το 2019, κυρίως εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν διεθνώς…