Παίδων

Ίδρυση Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων στην Ιατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Με απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Μαμούρη, ιδρύεται Μονάδα της Παιδιατρικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με…