Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άξιον απορίας…
Εντύπωση μας προκάλεσε, περνώντας από το “πολύκροτο” οικόπεδο της οδού Παρασκευοπούλου, το οποίο είχε προταθεί από τον Δήμο Βόλου για την κατασκευή του νέου Δικαστικού…