ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποκτά το δικό της Film Office
Ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας είναι ο τομέας των οπτικοακουστικών παραγωγών και της τουριστικής βιομηχανίας στον τομέα αυτό. Πολλές χώρες έχουν…