πωλήσεις νέων αυτοκινήτων

Σημαντική αύξηση πωλήσεων νέων αυτοκινήτων στην Τουρκία
Η χρονιά του 2020 ήταν μία από τις χειρότερες στην παγκόσμια ιστορία, με τον κορωνοϊό να επηρεάζει σε δραματικό βαθμό τόσο την κοινωνική ισορροπία, όσο…