σαν σήμερα

Σαν σήμερα 19 Απριλίου 2021
Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο akroama.gr 1042: Οι αδελφές Ζωή και Θεοδώρα Πορφυρογέννητες χρίζονται από κοινού αυτοκράτειρες του Βυζαντίου και γίνονται δύο από τις ελάχιστες γυναίκες που κυβέρνησαν την αυτοκρατορία μόνες…
Σαν σήμερα 18 Απριλίου 2021
Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο akroama.gr 96: Δολοφονείται ο βασιλιάς Έθελρεντ Α’ της Νορθουμβρίας. Ο Όσβαλντ Β’ κάθεται στον θρόνο, αλλά παραιτείται μέσα σε 27 ημέρες. 1025: Ο…
Σαν σήμερα 17 Απριλίου 2021
Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr 1492: Η Ισπανία αναθέτει στον Χριστόφορο Κολόμβο να βρει ένα δυτικό πέρασμα στην Ασία. 1521: Ο μεταρρυθμιστής, Μαρτίνος Λούθηρος, αφορίζεται…
Σαν σήμερα 16 Απριλίου 2021
Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr 1346: Ο Στέφανος Ούρος Ντούσαν ανακηρύσσεται αυτοκράτορας της Σερβικής Αυτοκρατορίας, η οποία καταλαμβάνει μεγάλο μέρος των Βαλκανίων. 1705: Ο Ισαάκ Νεύτων χρίζεται ιππότης…
Σαν σήμερα 15 Απριλίου 2021
Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr 1071: Το Μπάρι, η τελευταία βυζαντινή κτήση στη Νότια Ιταλία, παραδίδεται στον Ροβέρτο Γυισκάρδο. 1395: Διεξάγεται η μάχη του ποταμού…
Σαν σήμερα 14 Απριλίου 2021
Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο akroama.gr 028: Ο Ερρίκος Γ’, γιος του Κορράδου Β’ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, γίνεται βασιλιάς της Γερμανίας. 1528: Ο πρώτος Έλληνας που πατάει το…
Σαν σήμερα 13 Απριλίου 2021
Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο newsbeast.gr 1111: Ο Ερρίκος Ε’ στέφεται αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 1204: Με την ολοκλήρωση της άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους της Δ’ Σταυροφορίας, δίνεται…
Σαν σήμερα 12 Απριλίου 2021
Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο akroama.gr 238: Ο Γορδιανός Β’ ηττάται και σκοτώνεται στη μάχη της Καρχηδόνας από τους Νουμίδες που είναι πιστοί στον Μαξιμίνο…
Σαν σήμερα 11 Απριλίου 2021
Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στο akroama.gr 491: Ο Φλάβιος Αναστάσιος γίνεται Βυζαντινός αυτοκράτορας με το όνομα Αναστάσιος Α’. 1713: Υπογράφεται η Συνθήκη της Ουτρέχτης. 1821: Οι Έλληνες σημειώνουν την πρώτη ναυτική…