ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ URBANACT

Δύο νέες τοιχογραφίες από την UrbanAct στο Βόλο
Η UrbanAct υλοποίησε δύο νέες τοιχογραφίες στη πόλη του Βόλου με τη συμμετοχή των καλλιτεχνών Kez και Same84 και τη συνεργασία και στήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι τοιχογραφίες εντάσσονται στο πρόγραμμα CoSpIRom (Common Spaces for Integration of Roma) το…